Kuntien aktiivisuus ilmastotyössä on vahvassa kasvussa, mutta kunnat tarvitsevat tukea niin toimenpiteiden kartoittamiseen kuin niiden toteuttamiseen. Tammikuussa käynnistyneen Kuntien ilmastosparraus -hankkeen myötä Valonia on vahvistanut Varsinais-Suomen kunnille suunnattua asiantuntijatukea ilmastotyössä. Työ on lähtenyt käyntiin vauhdilla. Valonian asiantuntijat ovat mukana ilmasto-ohjelmien valmistelussa sekä toimeenpanon edistämisessä Raisiossa, Uudessakaupungissa, Laitilassa, Kemiönsaarella ja Liedossa. Tämän lisäksi laaja joukko kuntia on osallistunut Valonian järjestämiin kuntien energiatehokkuussopimukseen liittymiseen tähtääviin KETS-työpajoihin.  

Tarve kunnan ilmastotyön kokonaisvaltaisempaan koordinointiin on tunnistettu myös pienimmissä kunnissa. Maaliskuussa järjestimme maakunnan pienimmille kunnille suunnatun tapaamisen, jossa keskustelimme kuntien ilmastotyön toimenpiteistä ja haasteista pienen kunnan näkökulmasta sekä yhteistyön mahdollisuuksista. Keskustelun pohjalta valmistelimme pienten kuntien ilmasto-ohjelman prosessipolun, joka esiteltiin kunnille pääsiäisen jälkeen. Pienten kuntien ilmasto-ohjelmatyötä edistetään yhteisprosessina loppuvuoden ajan. Mukana olevat kunnat vahvistuvat kesään mennessä.  

Myös viime vuonna alkaneita kuntien yhteisiä ilmastotapaamisia on jatkettu. Vuoden ensimmäisen tapaamisen aiheena oli ilmastovahtipalvelu sekä ilmastotyön seuranta ja sen viestintä. Seuraava kuntien ilmastotapaaminen toteutetaan toukokuussa rahoitustyöpajan muodossa. 

Hanke- ja rahoitustyöpaja kunnille tulossa 4.5.

Kuntien ilmastotyö vaatii edetäkseen usein ulkopuolista rahoitusta. Toimenpiteiden hankkeistaminen avaa mahdollisuuksia niin kansallisen kuin EU-tason rahoituslähteiden hyödyntämiseen ja tuo näin huomattavan lisän kunnan omiin taloudellisiin resursseihin ilmastotoimien toteuttamisessa. Rahoitustahot ja -ohjelmat ovat myös arvokkaita tiedonvälityksen ja kokemusten jakamisen kanavia. Haluammekin rohkaista ja auttaa Varsinais-Suomen kuntia hyödyntämään hankerahoituksen mahdollisuuksia oman kunnan kehittämisessä ja kestävyystavoitteiden saavuttamisessa entistä laajemmin.  

Työpajassa to 4.5. tarkastellaan hanketyön perusteita, hyvän hakemuksen elementtejä sekä eri rahoitustahojen ja yhteishankkeiden mahdollisuuksia. Työpaja on suunnattu sekä hanketyötä aloitteleville kunnille että jo hanketyötä tehneille uusien hankkeiden, rahoitusmahdollisuuksien ja yhteishankeaihioiden löytämiseksi. Työpaja keskittyy kuntien kehittämishankkeisiin, mutta tukee myös yksittäisten toimenpiteiden rahoitustarpeiden kartoitusta.  

Mikäli kutsu työpajaan ei vielä tavoittanut sinua mutta haluaisit osallistua, ole yhteydessä allekirjoittaneeseen!

 

Anna von Zweygbergk

Anna työskenteli Valoniassa ilmastoasiantuntijana huhtikuuhun 2023 asti.