Etsimme kesän ja alkusyksyn ajaksi viestinnän harjoittelijaa pääsääntöisesti kestävän liikkumisen projekteihin. Työ toteutetaan kahdessa jaksossa, 1.5.–30.6. ja 1.8.–30.9. Työt keskeytyvät heinäkuun ajaksi, jolloin Varsinais-Suomen liitto on suljettuna.

Tarjoamme mahdollisuuden tutustua kestävän kehityksen käytännön työhön mielenkiintoisten työtehtävien kautta mukavassa, tehokkaassa ja keskustelevassa työyhteisössä. Voit olla opiskelija tai vastavalmistunut, mutta edellytämme aitoa kiinnostusta kestävän kehityksen teemaa kohtaan sekä aikaisempaa työkokemusta tai muulla tavoin hankittua osaamista mainituista työtehtävistä. Toimipisteemme sijaitsee Turussa, mutta työskentelemme tällä hetkellä pääsääntöisesti etänä. Jotkut toimenpiteet, kuten syyskuun pyöräilytapahtuma, edellyttävät läsnäoloa Turussa.

Harjoittelijan keskeisiä tehtäviä

Kestävän liikkumisen, erityisesti pyöräilyn edistäminen:

  • osallistuminen Euroopan liikkujan viikolla syyskuussa järjestettävän tapahtuman suunnitteluun ja järjestämiseen
  • osallistuminen Turun kaupunkiseudun pyöräilykatsauksen päivittämiseen yhdessä asiantuntijoiden kanssa – etenkin taustatiedon kokoaminen ja sisällön suunnittelu
  • osallistuminen seudullisen liikenneympäristökyselyn kehittämiseen ja suunnitteluun yhdessä asiantuntijoiden kanssa
  • osallistuminen kestävän liikkumisen teemaan liittyvän viestinnän ja markkinoinnin suunnitteluun osaamisen ja intressien mukaan

Etsimämme harjoittelija on kirjallisesti lahjakas, huolellinen ja omaksuu uudet työtehtävät ripeällä otteella. Hanketyö on luonteeltaan vaihtelevaa ja erilaisia projekteja toteuttaessa tilanteet elävät nopeastikin, joten luova ja sopeutumiskykyinen tyyppi soveltuu porukkaamme erityisen hyvin. Arvostamme myös itseohjautuvaa ja aloitteellista työotetta, mutta Valoniassa työskennellään tiiviisti tiiminä ja Valonian asiantuntijat ovat tietysti tukemassa ja ohjaamassa.

Soveltuvia koulutusaloja ovat esimerkiksi viestintä, energia- ja ympäristötekniikka, maantiede, humanistiset tai yhteiskuntatieteet. Kerro hakemuksessasi osaamisestasi, motivaatiostasi sekä aiemmasta työkokemuksesta etenkin vastaaviin tehtäviin liittyen. Harjoittelijan toimenkuvaa täsmennetään valitun henkilön osaamisen ja intressien mukaan, joten kerrothan myös, mikäli olet kiinnostunut esimerkiksi paikkatietotehtävistä, valokuvaamisesta, graafisesta suunnittelusta tai vaikkapa palvelumuotoilusta.

Valonia on puolueeton kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Autamme Varsinais-Suomen kuntia, yrityksiä sekä asukkaita pienentämään hiilijalanjälkeään sekä parantamaan ympäristövastuullisuuttaan. Toimimme osana Varsinais-Suomen liittoa, joka aluekehitysviranomaisena vastaa maakunnan yleisestä kehittämisestä sekä maakuntakaavoituksesta.

Työsuhde ja palkkaus

Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 1850 euroa/kk.

Lähetä napakka hakemuksesi ansioluetteloineen osoitteeseen kirjaamo@varsinais-suomi.fi 5.4.2021 mennessä.

Kerro hakemuksen yhteydessä, mikäli sinun on mahdollista saada harjoittelutukea. Tukea ei edellytetä, mutta se voi vaikuttaa harjoittelun kestoon.

Lisätietoja antavat Valonian viestintäasiantuntijat Anna Sampo ja Maiju Oikarinen.

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411