Turussa järjestettiin 17.–18.5. energian visualisointiin ja pelillistämiseen keskittynyt Energy Hackathon. Hackathon on tapahtuma, jossa tiimeissä tai yksin kehitellään nopeasti ideoita ja ratkaisuja ja tehdään niistä prototyyppejä. Yleensä hackathonit kestävät muutaman päivän ja niiden henkeen kuuluu läpi yön työskentely. Päämäärä on kehitellä vapaasti erilaisia ideoita ja saada ratkaisuja myös testattua mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti. SparkUp-startupyhteisön tiloissa järjestetyn Energy Hackathonin tarkoituksena oli löytää tapoja tehdä energian kulutus näkyväksi loppukäyttäjälle sekä mahdollistaa ja helpottaa muutosten tekemistä kuluttajan näkökulmasta viihdyttävällä tavalla.

Energy Hackathon 2019 -tapahtuma järjestettiin kahden hankkeen yhteistyönä: Valonia on mukana Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa, jossa pyritään kehittämään uusia, älykkäitä ja vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja kaupunkien asuin- ja palvelukiinteistöjen​energiatehokkuuden parantamiseen. Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke taas pyrkii edistämään käyttäjälähtöisten virtuaalisten ja fyysisten oppimisympäristöjen kehitystä hyödyntäen esimerkiksi AR- ja VR-teknologiaa.

Innostavia puheenvuoroja ja iso joukko sparraajia

Energy Hackathoniin osallistui noin 40 osallistujaa 12 tiimissä. Tiimien lähtökohdat olivat varsin erilaisia, mutta valtaosa tiimeistä oli yrityksiä. Tapahtuman aikana eri alojen asiantuntijoista koostunut raati sparrasi ja auttoi osallistujia ideoiden kehittämisessä ja prototyyppien rakentamisessa.

Tapahtuman keynote-puheenvuoron piti tulevaisuudentutkija Ilkka Halava, joka halusi kilpailuun osallistuvien pohtivan erityisesti monien energiaan liittyvien nykyratkaisujen järjettömyyttä ja energiamurrokseen liittyviä uusia vaikutusmahdollisuuksia. Energiamurros tarkoittaa energiantuotannon hajautumista suurilta energiayrityksiltä kuluttajille. Esimerkkinä voi käyttää aurinkoenergiaa. Talokohtaiset kennot mahdollistavat yksittäisen kuluttajan sähköntuotannon ja sen myynnin. Yksityishenkilö voi tuottaa aurinkokennoillaan enemmän sähköä kuin mikä hänen oma tarpeensa on. Ylijäämän voi esimerkiksi myydä naapurille. Energiamurros tarkoittaa myös siirtymistä polttomoottoreista sähköisiin ratkaisuihin, eli fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energiamuotoihin.

Ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseen

Hackathonissa syntyi runsaasti erinomaisia ideoita. Voittajaksi tiensä selvitti yritystiimi Punnu Games, jonka ideassa yhdistyvät lisätyn todellisuuden käyttäminen kaupunkitilassa, joukkoäly sekä yhteisöjen aktivointi innovaatiohaasteiden ratkaisemiseksi. Hackathonin voittaja sai palkinnoksi Smart and Wise Turku -kärkihankkeen lahjoittamat 4000 euroa sekä Turku Energian, Fortumin ja Tiedon järjestämää yrityssparrausta. Neljälle kunniamaininnan saaneelle joukkueelle lahjoitettiin Lenovon kannettavia tietokoneita.

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Kuva: Miriam Sewón