Syyskuun alusta pyörähti Valoniassa käyntiin uusi energiahanke ELLE, jossa pureudutaan kuntien kiinteistöjen energiatehokkuuteen sekä kuntien ja yritysten välisen markkinavuoropuhelun tehostamiseen. Hankkeesta vastaa energiatekninen asiantuntija Tero Viander.

Tero Viander on Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta vuonna 2014 valmistunut energiatekniikan diplomi-insinööri. Hän työskenteli ennen Valoniaa lounaisen Päijänteen kunnissa energia-asiantuntijana 2,5-vuotisessa Välke-hankkeessa. Välke-hankkeessa edistettiin kuntien, yritysten ja taloyhtiöiden energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian hyödyntämistä, joten Vianderille on kertynyt arvokasta kokemusta uuteen pestiinsä.

Energiatehokkuutta ja innovatiivisia ratkaisuja

ELLE-hankkeen tarkoituksena on yhdistää kuntien energiatehokkuuden sekä uusiutuvan energian tarpeet ja yritysten tarjoamat tuotteet sekä palvelut eli käynnistetään tarvelähtöinen vuoropuhelu kuntien ja yritysten välille.

Toiminnalla lisätään kuntien energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian osuutta sekä edistetään innovatiivisia energiaratkaisuja tarjoavien yritysten liiketoiminta- ja pilotointimahdollisuuksia Varsinais-Suomessa. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, joka perustuu kuntien kiinteistöjen peruskartoitukseen, avoimeen dataan sekä kuntien ja yritysten väliseen markkinavuoropuheluun.

Hanketyö on tähän mennessä ollut valmistelevaa, kuten työ- ja viestintäsuunnitelmien valmistelua sekä alustusta avoimen datan hyödyntämiseen. Hankkeelle on myös koottu ohjausryhmä, joka koostuu ympäristö ja energia-alan asiantuntijoista sekä kunta- ja yrityssektoreiden edustajista.

Ohjausryhmän sekä hankkeessa mukana olevien kuntien kanssa tehtävä yhteistyö polkaistaan käyntiin lokakuussa pidettävillä aloituskokouksilla.

Kuntien kiinteistöjen kartoittaminen

Varsinais-Suomen kuntien kiinteistökannan kartoittaminen on ELLE-hankkeen ensimmäinen konkreettinen vaihe. Kiinteistöjen energiakartoitusten tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman laaja käsitys hankkeessa mukana olevien kuntien kiinteistöjen energiateknisestä tilanteesta.

Kartoituksissa kiinteistöjen perustiedot ja energiatekninen tilanne kasataan yhteen sellaisella tarkkuudella, että avoimena datana julkistettavasta tiedosta on hyötyä alan yrityksille markkinapotentiaalin selvittämisessä. Avoimesta datasta on tarkoitus löytyä tiedot rakennuksen pinta-alasta ja vuosikulutuksista aina valaistuksen ja saneerauksien nykytilanteeseen.

Muutamiin valikoituihin kohteisiin tehdään tarkempi katselmointi, jossa asiantuntija arvioi kiinteistöjen kannalta parhaat säästöpotentiaalit. Toteutettavien toimenpiteiden tulisi säästää energiaa ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä niin, että syntyy myös kustannussäästöä.

Hankkeeseen otetaan vielä mukaan Varsinais-Suomen kuntia.