Moni varsinaissuomalainen kunta valmistelee ilmasto-ohjelman laatimista tai päivitystä. Useampi kunta on mukana Hiilineutraalit kunnat -verkostossa, jossa yhtenä kriteerinä on liittyminen kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS).

Valonian KETS-työpajoista ohjeita liittymiseen ja raportointiin

Valonia järjesti kevään aikana Varsinais-Suomen kunnille työpajoja energiatehokkuussopimuksesta. Työpajat olivat osa Kuntien ilmastosparraus -hanketta, ja mukana oli kahdeksan kuntaa, jotka pohtivat liittymistä energiatehokkuussopimukseen. Vapaaehtoiset sopimukset ovat osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino täyttää EU:n velvoitteet energian tehokkaammasta käytöstä. Sopimukseen on liittynyt 112 kuntaa, ja Varsinais-Suomesta ovat tällä hetkellä mukana Turku, Salo, Uusikaupunki, Laitila, Aura ja Nousiainen.

Kolmen työpajan aikana liittymistä harkitseville kunnille jaettiin tietoa energiatehokkuussopimuksen velvoitteista, liittymisestä sekä raportointikäytännöistä. Sopimukseen liittynyt kunta raportoi vuosittain energiankäytöstään ja toteutetuista energiatehokkuustoimista. Liittymällä energiatehokkuussopimukseen kunta saa avustuksia energiatehokkuutta parantaviin investointeihin. Lue lisää energiatehokkuussopimuksista täältä.

Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen liittyminen odottaa nyt virallista päätöstä useammassa varsinaissuomalaisessa kunnassa. Tulevan syksyn aikana on todennäköisesti edessä useamman kunnan liittyminen sopimukseen. Valonia auttaa kuntia liittymisvaiheessa nousevissa kysymyksissä ja neuvoo lähtötietojen koonnissa sekä vuosiraportoinnissa.

Konkreettisten toimenpiteiden vauhdittaminen kunnissa

Energia-aiheiset tapaamiset jatkuvat kuntien kanssa. Tavoitteena on auttaa kuntia käynnistämään uusia energiatehokkuustoimia sekä lisäämään uusiutuvan energian käyttöä. Kunnissa pohditaan tällä hetkellä esimerkiksi vaihtoehtoja öljylämmitykselle, ja muun muassa tähän teemaan pureudutaan vielä ennen kesää.

Valonian järjestämät tapaamiset kuntien tekniselle henkilöstölle ovat keränneet hyvin osallistujia. Tapaamisissa on jaettu kokemuksia kuntien energiatehokkuushankkeista ja mukana on ollut myös asiantuntijapuheenvuoroja. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan, laita viestiä Miika Huhtalalle!

Miika Huhtala

energia-asiantuntija
miika.huhtala@valonia.fi
040 7290 020