Valonia on toteuttanut yhteistyössä Turun kaupungin tilapalvelukeskuksen kanssa erilaisia uusien energiaratkaisujen kokeiluja kouluissa ja päiväkodeissa. Työssä on paneuduttu erityisesti siihen, millä tavalla palvelukiinteistöjen kulutusdataa voitaisiin hyödyntää ja visualisoida rakennusten käyttäjille ymmärrettävään ja kiinnostavaan muotoon. Rakennuksen energiatietojen avaaminen ja hyödyntäminen on tärkeässä roolissa energiatehokkuustoimien toteutuksessa, sillä se edesauttaa rakennusten käyttäjien sitouttamista ja motivointia yhteisten hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa. Ratkaisuja on kehitetty kuluvan vuoden aikana  Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa yhdessä yritysten ja käyttäjien kanssa. Tänä syksynä kehitettyjä ratkaisuja päästään testaamaan turkulaisissa kouluissa ja päiväkodeissa. Hankkeen energia- ja olosuhdedataan liittyvistä kokeiluista ilmestyy syksyn aikana myös opas, johon on koottu kokeiluissa saadut opit ja vinkit datan visualisoinnista palvelukiinteistöissä.

Reaaliaikaista dataa hyödyntävällä sovelluksella koulun energiankulutus näkyväksi oppilaille

Syvälahden koulun infonäytöille on kesän aikana ilmestynyt käyttäjäystävällisesti visualisoituja näkymiä rakennuksen energiankulutukseen. Collapickin kehittämää verkkopohjaista sovellusta voi tarkastella esimerkiksi älytauluilla, tietokoneella ja mobiililaitteilla. Sovelluksen kautta opettajat, oppilaat ja muut rakennuksen käyttäjät voivat tarkastella reaaliaikaista tietoa sähkön, veden ja lämmön kulutuksesta tilakohtaisesti opetustilojen, päiväkodin tilojen, kirjaston, neuvolan osalta, sekä rakennuksen ylläpidosta aiheutuvaa kulutusta. Tietoa saadaan myös rakennuksen energiajärjestelmästä, maalämmön tuotosta ja vihreästä sähköstä. Rakennukseen on sijoitettu julisteita, joissa olevasta QR-koodista pääsee tarkastelemaan tietoja. Syksyn aikana sovellukseen ja sen hyödyntämiseen opetuksessa tutustutaan tarkemmin myös oppitunneilla. Sovelluksen käytöstä kerätään käyttäjiltä palautetta, jonka avulla palvelua kehitetään edelleen. Lisäksi toteutetaan kyselyitä, joiden avulla arvioidaan energiatiedon visualisoinnin vaikutuksia käyttäjien toimintaan ja mahdolliseen käyttäytymisen muutokseen. Tavoitteena on, että sovelluksen kautta energiateema konkretisoituisi oppilaille ja se tukisi energiaviisaita valintoja niin julkisissa tiloissa kuin kotonakin.

Päiväkotiin suunnitellussa AR-sovelluksessa tutustutaan vedenkulutukseen

Yhdessä Citynomadin ja Halisten päiväkodin lasten ja aikuisten kanssa on kevään aikana kehitetty vedenkulutukseen liittyvää sovellusta, jossa hyödynnetään lisättyä todellisuutta (engl. Augmented reality, AR) eli reaaliaikaisen kameranäkymän päälle lisättyjä graafisia elementtejä. Lapset piirsivät sovellusta varten vesiaiheisia hahmoja ja pääsivät viemään omia piirroksiaan AR-maailmaan. Citynomadin tabletilla toimivan sovelluksen tavoitteena on kannustaa lapsia iästä, kielestä tai taustasta riippumatta pohtimaan veden käyttöä ja käsienpesua. Peliä testataan käytännössä syksyn aikana ja siitä kerätään palautetta sekä lapsilta että päiväkodin henkilökunnalta.

Turkulainen Punnu Games on kehittänyt energiaviisauteen kannustavan pelin

Toukokuussa 2019 Energy Hackathonin voittaneen Punnu Gamesin Fantastic Energy -pelin kehitys on loppusuoralla. AR-pohjainen peli keskittyy energiatehokkuuteen ja pelaajan hiilijalanjäljen pienentämiseen. Viime syksynä pelin ensimmäistä versiota testattiin Paattisten koulussa, jolloin oppilaat pääsivät taistelemaan energiamonstereita vastaan ja rakentamaan peliin kotipesää. Keväällä Turun kaupungin kanssa tehtiin kokeilu, jossa Punnu Games hyödynsi 30 turkulaisen palvelurakennuksen dataa  ja tavoitteena oli kehittää ja testata energiadatan visualisointia peliä varten. Esimerkiksi vedenkulutuksen määrää havainnollistettiin vesiputouksen avulla, tuulimyllyn pyörimisnopeus kasvoi tai hidastui energiankulutuksen mukaan ja energiapartikkeleiden määrä kasvoi kulutuksen mukana. Palautteen perusteella grafiikoista pidettiin todella paljon, mutta näkyvillä tulisi aina olla selkeyden vuoksi myös absoluuttiset ja numeeriset arvot. Lue lisää visualisointikokeilusta ja sen tuloksista. Pelin betaversio on ladattavissa GooglePlayssa.

Datan visualisointia ja muita Energiaviisaat kaupungit -hankkeen energiateemaisia kokeiluja esitellään syksyn aikana webinaarisarjassa, josta voit lukea lisää täältä. Ensimmäisten webinaarien ilmoittautuminen on jo auki – tervetuloa mukaan!

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083