Alueellinen energianeuvonta on toiminut kaikissa Manner-Suomen maakunnissa nyt kolme vuotta nykyisellä Energiaviraston rahoituksella – muun muassa Varsinais-Suomessa neuvontaa on toki tehty jo kauan ennen nykyistä rahoitusmallia. Kolmen vuoden aikana energianeuvonnalla on valtakunnallisesti tavoitettu muun muassa neuvontatilaisuuksien ja -tapahtumien kautta satoja tuhansia suomalaisia, minkä lisäksi henkilökohtaisesti on neuvottu yli kuutta tuhatta kuluttajaa, kuntaa ja pk-yritystä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian lisäämisessä. Alueellisen energianeuvonnan parissa työskentelee maakunnissa yli 40 henkilöä.

Vuonna 2021 energianeuvonnan tuella on säästetty arviolta kahdeksan gigawattituntia energiaa. Arvio perustuu neuvontaa saaneille kotitalouksille suunnattuun kyselyyn. Syksyllä 2021 yhteensä 160 kotitaloutta pyysi neuvontaa ilma-vesilämpöpumpuista. Öljylämmityksen ilma-vesilämpöpumppuun vaihtava säästää energiakustannuksistaan vuosittain noin 2 600 euroa, jolloin investointi on maksanut itsensä alle kuudessa vuodessa. Kun lämpöpumpun käyttöikä on vähintään 15 vuotta, taloudellinen etu on lähes 30 000 euroa kotitaloutta kohti öljylämmitykseen verrattuna.

Valonia hoitaa Varsinais-Suomen energianeuvontaa

Valoniassa energianeuvonnan parissa työskentelee tällä hetkellä kaksi asiantuntijaa. Pääkohderyhmänä ovat kuluttajat sekä kunnat.

Vuoden 2021 toukokuusta huhtikuuhun 2022 Valonia järjesti 17 tapahtumaa, joihin osallistui noin 550 henkilöä.

Kuntayhteistyössä Varsinais-Suomessa oli kuluneen vuoden aikana vaihtelevasti mukana 10–15 kuntaa, joiden kanssa pohdittiin energiatehokkuussopimuksia, öljystä luopumista ja erilaisia tukimuotoja. Energianeuvojat viestivät aktiivisesti, ja mediaosumia kertyikin lähes 50 raportointikaudella. Lisäksi tehtiin somepäivityksiä ja uutisjuttuja Valonian verkkosivuille ja kanaviin saman verran.

Energiaviraston rahoittama energianeuvonta jatkuu vuoteen 2025 saakka

Tänä vuonna myönnetyn valtion lisärahan avulla alueellinen energianeuvonta jatkuu vielä kaksi vuotta, vuoden 2025 toukokuun alkuun saakka. Alkuperäinen neljän vuoden rahoitus neuvonnalle ulottui toukokuuhun 2023.

Lisätietoja

Energiaviraston ajankohtaista 2.6.2022

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412