Kunnat ovat viime aikoina tarttuneet ilmastotyöhön yhä aktiivisemmin, ja jo 80 % suomalaisista asuu ilmastotavoitteen asettaneessa kunnassa. Varsinais-Suomessakin kahdeksan kuntaa kuuluu HINKU-verkostoon, jossa tavoitellaan 80 % päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi joukko muita kuntia on asettanut omia ilmastotavoitteitaan. Toisaalta meidänkin alueellamme on edelleen etenkin pieniä kuntia, joiden ilmastotyö ei ole käynnistynyt. Niilläkin kunnilla, joilla tavoitteita on asetettu, on toimenpiteiden toteutumisessa vielä paljon tehtävää. Jokaisen kunnan tulisi löytää keinonsa ilmastotoimien toteuttamiseen, sillä ilmastotyö on tärkeää sekä päästövähennystavoitteiden että kuntien vetovoimaisuudenkin näkökulmasta.

Ympäristöministeriö on myöntänyt avustusta 14 alueelliselle hankkeelle, joissa tarjotaan asiantuntijatukea kunnille ilmastotoimien toteuttamiseen ja siihen liittyvän rahoituksen hakemiseen. Tämän vuoden alusta myös Valonia tarjoaa aiempaa vahvemmin resurssein asiantuntijatukea kuntien ilmastotyön edistämiseen Kuntien ilmastosparraus -hankkeen myötä.

Ilmastotyön haasteiden ratkomista yhdessä – luvassa pienryhmätyöskentelyä, kuntakohtaista apua ja kuntien yhteisiä tapaamisia

Vuoden 2023 toukokuuhun asti kestävän hankkeen aikana Varsinais-Suomen kunnille on tarjolla yhteisiä työpajoja ja tapaamisia, joissa ratkotaan ilmastotyön haasteita, tutustutaan tarjolla oleviin työkaluihin ja rahoitusmahdollisuuksiin sekä suunnitellaan yhteishankkeita. Tämän lisäksi tarjotaan kuntakohtaista tukea ilmastotyön edistämiseen ja organisointiin sekä toimenpiteiden toteuttamiseen erityisesti energia-asioissa.

Ota yhteyttä hanketiimimme, mikäli kunnassanne kaivataan tukea ilmastotyön organisointiin tai toimenpiteiden toteuttamiseen!

Nostoja kevään 2022 toiminnasta:

  • 3.3. Varsinais-Suomen kuntien ilmastoaamukahvi etäyhteydellä, teemana Alueellinen ilmastovahtipalvelu kuntien yhteisenä seurannan työvälineenä
  • 9.3. Pienten kuntien ilmastotapaaminen
  • 17.2, 17.3. & 22.4. pienryhmätyöskentelyä kuntien energiatehokkuussopimukseen liittyville
  • Tulossa huhtikuussa: ilmastotoimenpiteiden hankkeistus- ja rahoitustyöpaja kunnille
  • Viestimme aktiivisesti kunnille käynnissä olevista rahoitushauista ja sekä uusista työkaluista ja materiaaleista. Tämän hetken avoimet rahoitushaut listattuna Motivan sivuilla.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412

Anna von Zweygbergk

Anna työskenteli Valoniassa ilmastoasiantuntijana huhtikuuhun 2023 asti.

Miika Huhtala

energia-asiantuntija
miika.huhtala@valonia.fi
040 7290 020