Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri myönsi vuoden 2020 ympäristöpalkinnon Valonian vesitoiminnalle. Palkinnon antoi Valonialle Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin aluepäällikkö Hanne Klemola 9.11.2020 Kuninkojan varella Turun Suikkilassa. Palkinnon ottivat vastaan Valonian toimialapäällikkö Riikka Leskinen sekä vesiasiantuntijat Janne Tolonen, Jussi Aaltonen ja Jarkko Leka.

Olemme kovin kiitollisia ja otettuja tästä huomionosoituksesta ja teemme parhaamme ollaksemme jatkossakin tämän kunnianosoituksen arvoisia. Työmme ei kuitenkaan olisi mahdollista ilman aktiivisia kuntia ja paikallistoimijoita. Kiitos kuuluu myös yhteistyökumppaneille. Esimerkiksi luonnonsuojelupiirin viestinnän kautta monet vapaaehtoiset ovat löytäneet Valonian järjestämiin purokunnostustalkoisiin ja muuhun vesiensuojelutoimintaan, toteaa Valonian toimialapäällikkö Riikka Leskinen.

Suikkilassa Kuninkojaa on kunnostettu useaan otteeseen vuodesta 2014 alkaen. Kunnostusten tarkoituksena on ollut äärimmäisen uhanalaisen taimenen elinympäristön parantaminen lisäämällä Kuninkojaan soraa ja kiviä. Palkinnon luovutuksen yhteydessä Valonian vesiasiantuntija Jussi Aaltonen esitteli taimenen kutupesää kunnostetulla alueella. Taimenet ovat ottaneet kunnostetut alueet omakseen ja toiveena on, että mädistä kehittyvät taimenenpoikaset selviytyvät lisääntymisikään ja edelleen jatkamaan sukua Kuninkojalla.

Vesiensuojelutyötä Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri toteaa tiedotteessaan, että ”Valonian vesitoiminta on ollut suunnannäyttäjänä maakunnan vesiensuojelutyössä. Toiminta on asiantuntevaa, palvelevaa ja innostavaa. Toiminta on lisännyt tietoa ja tietoisuutta vesiensuojelusta sekä parantanut valtion, kuntien, asukkaiden ja yhdistysten yhteistyötä vesien tilan ja vesiluonnon puolesta.”

Valonian vesiensuojelutyötä on tehty muun muassa virtavesikunnostuksissa, METSO-yhteistoimintaverkostossa, Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkostossa ja pienvesien tietopohjaa lisäävissä luontokartoituksissa (purot, lähteet, lammet, fladat ja kluuvit). Vaikka työn keskiössä ovatkin erilaiset vesistöt, halutaan toiminnalla parantaa luonnon monimuotoisuutta sekä vesistöissä että niiden lähiympäristöissä. Vesistöt ja niiden lähiympäristöt muodostavat tiukasti toisiinsa sidoksissa olevan luontotyyppien yhdistymän, joka näkyy erityisen selvästi esimerkiksi valuma-alueiden latvapuroissa ja lähde-elinympäristöissä.

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Jussi Aaltonen

vesistöasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755