Tänne päivitetään ryhmätapaamisten aikataulut ja materiaalit teemoittain.

Tavoitteena on tutustua ryhmän jäseniin ja sopia ryhmän pelisäännöt sekä oppia tulkitsemaan Hiilikartoitus-työkalun tuloksia ja käyttämään sitä oman tilan toiminnan kehittämisen apuna.

Ryhmä 1: xx.10. klo xx, Osoite X

Ryhmä 2: xx.10. klo xx, Osoite X

Ryhmä 2: xx.10. klo xx, Osoite X

  • Materiaalilinkki X
  • Materiaali Y

Päivän tavoite: oman tilanlohkojen soveltuvuus suunniteltuun käyttöön.

Päivän tavoite: Viljavuusanalyysien tulokset, sopivan maanparannusmenetelmän valinnan arviointi, tunnistaa oireita lohkolta.

Päivän tavoite: Maan rakenteen ja vedenläpäisevyyden havainnointi, työkaluja oman tilan vesienhallinnan suunnitteluun ja parantamiseen.