• Mitä mahdollisuuksia siirtymä kohti kestävää ja vähähiilistä yhteiskuntaa tuo pk-sektorin yrittäjälle? 
 • Mitä kestävyystoimenpiteitä yritykseltäni edellytetään? 
 • Tuovatko kierrätysmateriaalit, vähähiilinen teknologia tai palveluihin perustuvat ansaintamallit yritykselleni uusia suuntia? 

Ilmastonmuutos, luontokato ja näiden hillintä muokkaavat yritysten toimintaympäristöä, pelisääntöjä sekä ansaintalogiikkaa ja kysyntä kestäville ratkaisuille kasvaa nopeasti. Yrittäjän kannattaa varautua nopeaankin muutokseen ja huomioida sen vaikutukset kaikessa yrityksen toiminnassa ja kehittämisessä. Myllerryksessä ovat niin lainsäädäntö, verotus, yritystuet, hankintaketjut kuin myyntiargumentitkin.

Keväällä 2022 järjestetyssä Yrittäjät kestävyyshaasteiden ratkaisijoina -koulutussarjassa pureuduttiin pk-sektorin yrityksen ilmastotoimiin, muutokseen varautumiseen ja sen mahdollisuuksiin. Koulutussarja koostui kuuden kunnan koulutuskierroksesta sekä syventävistä verkkotyöpajoista. Koulutukset olivat maksuttomia ja kaikille avoimia, ja niihin voi osallistua yrityksen kotikunnasta riippumatta.

Koulutukset järjestetään osana Valonian, Turun AMKn ja Varsinais-Suomen Yrittäjien Kuntien yritysneuvonta ilmastotoimien tukena -hanketta. Hanke on saanut rahoitusta Ympäristöministeriön Kuntien ilmastohankkeet -avustushausta.

Kuvassa teksti: Yrittäjät kestävyyshaasteiden ratkaisijoina. siirtymän mahdollisuudet, vaatimukset ja työkalut. Energiatehokkuustoimet 1.3. kasvua kiertotaloudesta 8.3. ilmasto & maatalous 10.3. Sivuvirrat ja materiaalikierto 17.3. kasvua kiertotaloudesta 8.3.

VERKKOTYÖPAJAT MAALIS-HUHTIKUUSSA 2022

Menneet koulutukset

Energiatehokkuustoimilla säästöä ja päästövähennyksiä 1.3. klo 9–11

Tervetuloa kuulemaan, miten energiatehokkuustoimilla voidaan pienentää yrityksesi kuluja ja ilmastokuormitusta!
Verkkotyöpajassa kuulet, miten energiakatselmusten avulla löydetään potentiaalisia energiansäästökohteita ja mitä rahoitusta eri toimiin on saatavilla. Lisäksi keskustellaan tyypillisimmistä energiatehokkuustoimista. Asiantuntijoiden puheenvuorojen lisäksi saamme esimerkkejä alueen yritysten energiatehokkuustyöstä. Aikaa on myös pienryhmäkeskusteluille ja kysymyksille. Työpaja on suunnattu pk-sektorin yrityksille toimialasta riippumatta.

Kasvua kiertotaloudesta 8.3. klo 14–16

Kiertotalous on paitsi osaratkaisu ilmastokriisin hillinnässä ja luontokadon pysäyttämisessä, myös mahdollisuus hakea kestävää kasvua laajentamalla omaa toimintaa esimerkiksi vuokraus-, huolto- ja korjauspalvelujen pariin, tuote palveluna -malleihin tai kierrätysraaka-aineiden pariin. Koulutuksessa kuulemme asiantuntijapuheenvuoroja kiertotalouden mahdollisuuksista sekä esimerkkejä kiertotaloudesta kasvua hakevista yrityksistä.

Koulutus on maksuton ja kaikille avoin, ja se on suunnattu kiertotalouden eri mahdollisuuksista kiinnostuneille pk-sektorin yrityksille.

 • Kiertotalouden liiketoimintamallit ja mahdollisuudet pk-yritykselle, Riku Sinervo, Sitra
 • Yritysesimerkit: Durat Oy, Klaimet Finland Oy
 • Smart Chemistry Park: Kuinka kunta voi tukea kiertotalouden ekosysteemien kehitystä, Reeta Huhtinen, Turku Science Park
 • Työpajaosuus: Mitä liiketoimintamalleja ja -mahdollisuuksia kiertotalous pitää sisällään? Miten yritykseni voisi näistä hyötyä?

Sivuvirrat ja materiaalikierto (Circwaste-koulutus) 17.3. klo 14–16

Toisen jäte on toisen raaka-aine. Hyödynnetäänkö yrityksessäsi syntyviä sivuvirtoja? Tarvitsetko materiaalia, joka voisi olla ylijäämää joltakin muulta?

Osallistu Sivuvirrat Materiaalitorille -työpajaan, jossa opit tunnistamaan hukkaresursseja ja muuttamaan ne tuloiksi. Työpajassa saat käytännön tukea Materiaalitorin käyttöönottoon ja tietoa teollisen symbioosin hyödyistä. Materiaalitori on myyntipaikka jätteiden ja sivuvirtojen tuottajille ja hyödyntäjille. Olen apunasi niin Materiaalitorin käytössä kuin sivuvirtojen tunnistamisessakin, myös työpajan jälkeen. Tapahtuma toteutetaan etäyhteyksin. Tapahtuma on osallistujille maksuton.

 • Tervetuloa | Maarit Jaakola, Turun AMK
 • Aluekoordinaattorin puheenvuoro​ | Annika Holmbom, Turun AMK
 • Teollisen symbioosin hyödyt | Ilkka Hippinen, Motiva
 • Konkreettisia esimerkkejä toimivista symbiooseista​ | Janne Salonen, Turun AMK
 • Sivuvirran tai jätemateriaalin tunnistaminen ja laskeminen​ | Ilkka Hippinen, Motiva
 • Materiaalitorin esittely​ | Ilkka Hippinen, Motiva
 • Työpajaosuus: Materiaalitorin käyttö​

Palvelualan pienyrittäjä osana ilmastoratkaisuja 22.3. klo 9–11

Palvelu- ja matkailualan yrityksille suunnatussa työpajassa perehdytään syvemmin palvelualan ilmastovaikutuksiin, työkaluihin ja keinoihin oman yritystoiminnan ympäristövaikutusten pienentämiseksi sekä uusien, kestävää kasvua tukevien liiketoimintamallien kehittämiseksi. Työpajaosiossa voit valita hiilijalanjäljen laskennan tai palveluliiketoiminnan osana kiertotaloutta.

Ohjelma
 • Tilaisuuden avaus, Anna von Zweygbergk, Valonia
 • Palveluiden ilmastovaikutukset ja päästövähennysmahdollisuudet, Heli Sihvonen, Gaia Consulting
 • Yritysesimerkki: Johanna Liipola, Muotomyrsky
 • Kertaus hiilijalanjäljen laskennasta, Mitja Hokkanen, Turku AMK
 • Kiertotalouden liiketoimintamallit, Maarit Jaakola, Turku AMK
 • Työpajaosuus
  • Työpajapolku 1: Liiketoiminnan uudistaminen ja uudet mahdollisuudet
  • Työpajapolku 2: Ilmastovaikutusten tunnistaminen

Eroon fossiilisista – maatalouden energiaratkaisut ja maan kasvukunnon parantaminen 6.4. klo 14–16

Energian ja lannoitteiden hinnan nousu kasvattavat maatalousyritysten tuotantokustannuksia tällä hetkellä huomattavasti. Koulutuksessa kuulemme käytännön esimerkkien kautta keinoista, joilla maatalousyritys voi pienentää tilansa fossiiliriippuvuutta, parantaa toimintansa kannattavuutta ja samalla pienentää myös toimintansa ilmastovaikutuksia.

Biokaasu ja aurinkopaneelit sekä lämmön talteenotto ja energian kierrätys vähentävät maatilan riippuvuutta fossiilienergiasta. Kasvinviljelyssä täsmäviljelyn ja uudistavan viljelyn periaatteilla voidaan parantaa niin maaperän kuntoa kuin hiilensidontaa, ja pienentää tarvittavien lannoitteiden määrää. Työpajaosuudessa tutustutaan Hiilikartoitus-työkalun käyttöön.

Koulutus on suunnattu maataloussektorilla toimiville pk-yrityksille, ja se on kaikille avoin ja maksuton.

KUNTAKIERROS  03.–09.02.2022

Kuntakierroksella käsiteltiin  ilmastonmuutoksen vaikutuksia yritysten toimintaympäristöön ja muutokseen varautumista. Kuntakierros piti sisällään kolme etätilaisuutta: Lieto ja Somero 3.2, Loimaa ja Masku 8.2 sekä Raisio ja Naantali 9.2. Tilaisuuksissa kuultiin paikallisten esimerkkiyritysten ilmastotyöstä,  ilmastotyön hyödyistä ja haasteista sekä tarjolla olevista työkaluista oman yrityksen ilmastovaikutusten arviointiin.

 • Ilmastotoimien vaatimukset ja mahdollisuudet pk-yrityksille, Anna von Zweygbergk, Valonia
 • Yrityspuheenvuorot: pk-yritykset eri kunnista kertovat ilmastotoimista ja niiden tuomista hyödyistä
  • Lieto ja Somero 3.2: Action Lähetit, Kaarinan Trimet, Premium Pet Food Suomi 
  • Loimaa ja Masku 8.2: Dagsmark Petfood 
  • Raisio ja Naantali: Green Industry Park -esittely, Ahola Transport, Finess
 • Työkalut yrityksen ilmastovaikutusten arviointiin
  • Yritysten ilmastotyön askeleet –työkalu, Anna von Zweygbergk, Valonia
  • Johdanto elinkaariarviointiin ja hiilijalanjäljen laskentaan, Mitja Hokkanen, Turku AMK
  • Ilmasto-SWOT -työkalu, Maarit Jaakola, Turku AMK

Anna von Zweygbergk

Anna työskenteli Valoniassa ilmastoasiantuntijana huhtikuuhun 2023 asti.