Varsinais-Suomessa useat kunnat tekevät aktiivista ilmastotyötä tai valmistelevat työn käynnistämistä ja organisointia. Maakunnan yhteinen ilmastotiekartta julkaistiin helmikuun alussa. Tämä tapaaminen on jatkoa maaliskuussa järjestetylle kuntien ilmastotapaamiselle, jossa kuulimme kuntien ajankohtaisia ilmastotyön kuulumisia, keskustelimme pienryhmissä sekä perehdyimme ilmastotiekarttaan. Osallistujien toiveiden pohjalta päätettiin järjestää Varsinais-Suomen kuntien ilmastotapaamisia  vaihtelevilla teemoilla noin neljä kertaa vuodessa.

Tapaamisissa kuntien on mahdollista saada tietoa, vertaistukea ja uusia ideoita ilmastotyöhön. Alueellisen yhteistyön kautta voidaan myös tunnistaa yhdessä edistettäviä toimenpiteitä.

Tässä tapaamisessa esitellään hiljattain julkaistu päästölaskennan skenaariotyökalu kuntien ilmastotoimien arvioinnin ja päätöksenteon tueksi.

Aika

9.6.2020 klo 9–11.30

Paikka

Teams-tapaaminen

Ilmoittautuminen

Voit pyytää tilaisuuden kalenterikutsun lähettämällä viestin Riikka Leskiselle.

Ohjelma

  • Kuulumiskierros ja ajankohtaiset nostot
  • Skenaariotyökalun esittely, Teemu Helonheimo, SYKE
  • Kuntien esimerkkitoimenpiteiden demonstrointi skenaariotyökalun avulla

Ehdota toimenpide skenaariotyökalulla testattavaksi – saat arvion päästövaikutuksista

Skenaariotyökalun käytön havainnollistamiseksi teillä on nyt mahdollisuus toimittaa meille etukäteen kunnassanne suunniteltuja ilmastotoimenpiteitä, joiden vaikuttavuuteen kaipaatte lisätietoa. Näiden toimenpiteiden avulla demonstroimme työkalun käyttöä ja te saatte tietoa päästövaikutuksista. Suunniteltujen toimenpiteiden tulisi liittyä rakennusten energiankäyttöön tai liikenteeseen. Olethan Valoniaan yhteydessä, mikäli kuntasi ilmasto-ohjelmasta tai toimenpidesuunnitelmasta löytyisi sopiva toimenpide!

Tavoitteena on vapaamuotoinen ja keskusteleva tilaisuus, jossa kuntien on mahdollista saada toisiltaan niin vertaistukea kuin uusia ideoita ilmastotyöhön. Alueellisen yhteistyön kautta voidaan myös tunnistaa yhdessä edistettäviä toimenpiteitä.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412

Anna von Zweygbergk

ilmastoasiantuntija
anna.zweygbergk@valonia.fi
040 182 1117