Webinaari metsänomistajille – tervetuloa keskustelemaan talousmetsien luonnonhoidosta!

Järjestämme metsänomistajille talousmetsien luonnonhoitoa esittelevän webinaarin, johon ovat tervetulleita kaikki metsänomistajat ja metsien parissa työskentelevät. Tarkastelemme aihetta Salon ja Someron alueella sijaitsevan Hyyppäränharjun erityispiirteiden kautta, mutta tilaisuus sopii hyvin kaikille metsänomistajille. 

Aika

tiistaina 25.1.2022 klo 17–19

Osallistu

Teams-etäyhteydellä. Liity mukaan webinaarin tämän linkin kautta.

Ohjelmassa

Webinaarissa metsänomistajat saavat asiantuntijoiden johdolla tietoja erilaisista keinoista, joilla talousmetsissä luonnonhoitoa voidaan paremmin huomioida. Lisäksi asiantuntijat kertovat erilaisista rahoitusmahdollisuuksista ja tarjolla olevista neuvontapalveluista.

Lähestymme aihetta Salon ja Someron alueella sijaitsevan Hyyppäränharjun erityispiirteiden kautta. Alue on merkittävä ja laaja luonnon monimuotoisuuskeskittymä, jossa on jo paljon yksityisten ja valtion omistamia suojelualueita, mutta myös runsaasti talousmetsää sekä muuta maankäyttöä. Alueen erityispiirteinä ovat pienvesien, paahdeympäristöjen sekä lehtojen ja puustoisten soiden muodostamat elinympäristöverkostot. Alueella tavataan merkittävää uhanalaislajistoa ja uhanalaisia luontotyyppejä, esimerkiksi runsaasti liito-oravia, erityisesti suojeltavia lajeja ja uhanalaisia kalakantoja.

Tässä webinaarissa metsänomistajat saavat asiantuntijoiden johdolla tietoja Hyyppäränharjun luonnon erityispiirteistä sekä erilaisista keinoista, joilla talousmetsissä luonnonhoitoa voidaan paremmin huomioida. Lisäksi asiantuntijat kertovat erilaisista rahoitusmahdollisuuksista ja tarjolla olevista neuvontapalveluista.

Ohjelma:

  • Hyyppäränharjun erityispiirteet (Janne Tolonen, Valonia)
  • Luonnonhoidon keinot metsätaloudessa (Lauri Saaristo, Tapio)
  • Metsätalouden ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet yksityismetsissä sekä vapaaehtoisen METSO-ohjelman suojelukeinot (Jarmo Uimonen, Suomen Metsäkeskus)

Tilaisuuden järjestää metsäalan asiantuntijaorganisaatio Tapio, Suomen metsäkeskus, Metsähallitus, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Valonia/Varsinais-Suomen liitto. Tilaisuus on osa Hyyppäränharjun METSO-yhteistoimintaverkostohanketta, jossa kehitetään Hyyppäränharjun alueen yhteistoimintaa.

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755