Tehokkaat ja kohdennetummat vesiensuojelutoimenpiteet ovat uusimpien tutkimustulosten mukaan entistäkin tärkeämpiä. Lisäksi myös metsätaloudessa on varauduttava muuttuvaan ilmastoon, sään ääri-ilmiöihin sekä toimittava luonnon monimuotoisuuskadon pysäyttämiseksi. Uutta tutkittua tietoa voidaan käyttää uusien säädösten ja erityisesti toimintatapojen laatimisessa. Tärkeässä roolissa onkin alan neuvojien, urakoitsijoiden ja muiden toimijoiden osaamisen tason vaaliminen, jotta tutkittu tieto ja uudet toimintatavat välittyvät laajasti toimijakentälle ja siten metsänomistajille. 

Koulutuksessa käydään läpi metsätalouden vesistövaikutuksia sekä erilaisia käytännöntoimia vesiensuojelun huomioimiseen suunnittelusta toteutukseen. Lisäksi kuullaan mitä lainsäädäntö, sertifiointi sekä vesien hoidon suunnittelu edellyttävät metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiltä. Tavoitteena on lisätä metsäalan toimijoiden valmiuksia huomioida vesiensuojelu paremmin toiminnassaan. 

Koulutus on suunnattu erityisesti metsäalalla toimiville suunnittelijoille, urakoitsijoille ja neuvontatyötä tekeville sekä ostajille. Myös muut metsien hoidosta vastaavat tahot kuten kuntametsistä vastaavat sekä viranomaiset ovat tervetulleita kuulemaan ajankohtaista tietoa metsätalouden vesiensuojelusta.

Aika

keskiviikkona 17.2.2021 klo 8.45–15.00

Paikka

Verkkotapaaminen Teams-sovelluksella

Ohjelma

Aamupäivän puheenjohtajana toimii Olli Mattila Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta 

8.45 Linjat avataan ja tilaisuuden tekninen ohjeistus, tulethan ajoissa linjoille.

9.00  Tilaisuuden avaus ja esittely päivän teemaanHannu Klemola (Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri) 

9.05 Metsätalouden vesistökuormitus ja Vesiensuojelun paikkatietoaineistoja ja työkaluja käytäntöön | Juha Jämsén (Suomen Metsäkeskus)  

9.45 Metsätalous ja vesilaki | Maria Timonen (Varsinais-Suomen ELY-keskus) 

10.00 Vesienhoidon tavoitteet ja toimenpiteet metsätaloudessa | Sanna Kipinä-Salokannel/ Anni Karhunen (Varsinais-Suomen ELY-keskus) 

10.30 Pienvedet ja niiden tunnistaminen | Janne Tolonen (Valonia) 

10.50 Metsätalouden ympäristötuki | Jarmo Uimonen (Suomen Metsäkeskus) 

Lounastauko noin 11.2012.20 

Iltapäivän puheenjohtajana toimii Helena Herttuainen Suomen Metsäkeskuksesta 

12:20  METSO-suojelu vesistöjen lähimetsissä | Iiro Ikonen, Varsinais-Suomen ELY-keskus

12:50  PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry | Auvo Kaivola, PEFC Suomi – Suomen   Metsäsertifiointi ry

13:10  FSC | Teemu Huikuri, FSC Suomi Vastuullisen metsänhoidon yhdistys ry

13:30-13:50 Kahvitauko

13.50 Mihin metsätalouden vesiensuojelu ja tutkimus on menossa? | Leena Finér (Luonnonvarakeskus)  

14.20 Kommenttipuheenvuoro | Markus Nissinen, MTK-metsälinja

14.40 Loppukeskustelu ja tilaisuuden yhteenveto 

15.00  Tilaisuus päättyy 

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry, Valonia/Varsinais-Suomen liitto, Suomen Metsäkeskus ja Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä Lounea. 

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265