Mitkä ovat Varsinais-Suomen maatalouden tulevaisuuden näkymät? Miten vähennämme päästöjä ja vahvistamme samalla maakunnan ruokaketjua? Millaisia tulevaisuudennäkymiä tuo EU:n Pellolta pöytään -strategia sekä yhdennetty maatalouspolitiikka? Osallistu keskusteluun yhdessä asiantuntijoiden kanssa!  

Maatalouden päästöjen osuus Varsinais-Suomen kasvihuonekaasujen päästöistä on 15 % Suomen ympäristökeskuksen laskelmien mukaan. Se on hieman vähemmän, kuin koko maan keskiarvo (17 %). Kuntakohtaisissa kokonaispäästöissä maakunnassa on huomattavaa vaihtelua maatalouden osuudessa alle prosentista lähes viiteenkymmeneen prosenttiin.

Huomionarvoista on se, että maatalous on toimiala, joka voi myös sitoa hiilidioksidia. Päästöt vähenevät muuttamalla toimintatapoja ja maankäyttöä. Etelä-Suomen maatalouden mahdollisuutena on kasvukauden pidentyminen sekä viljelylajistojen ja viljelykiertojen monipuolistuminen. Toisaalta ilmastonmuutokseen sopeutuminen vaatii viljelijöiltä rohkeutta kokeilla uutta ja ottaa riskejä.

Aika

ke 23.9.2020 kello 9.00–10.30.

Ohjelmassa

Webinaarissa kuullaan maatalouden haasteista ja siitä, miten maatalous voi osaltaan edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista. Lisäksi kuullaan EU:n maatalouspolitiikasta ja Pellolta pöytään -strategiasta sekä keskustellaan teemaryhmissä.

Puheenvuorot

 • Maatalouden päästöt ja ilmastokestävä viljely
  Heikki Lehtonen, Luonnonvarakeskus (LUKE)
 • CAP27* -valmistelu sekä Pellolta pöytään -strategia
  Hanna Leiponen-Syyrakki, MTKn Brysselin toimiston johtaja
 • Keskustelua pienryhmissä, teemat:
  • Viljely- ja kasvikiertomenetelmät
  • Maatalouden biomassojen energiakäyttö ja ravinnekierto
  • Uudet viljelykasvit ja tuotteet

* EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) seuraava rahoituskausi on 2021-2027. CAP-suunnitelman sisällöstä päättää Suomessa valtioneuvosto ja EU:ssa Suomen suunnitelman hyväksyy komissio. CAP-suunnitelmassa kuvataan maatalous- ja maaseutupolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Ilmoittauduthan mukaan viimeistään ma 21.9.2020.

Ilmastotiekartan tiimoilta järjestetään syyskuun aikana lisäksi vielä yksi webinaari. Viimeisen webinaarin aiheen on vähäpäästöisen liikenteen ratkaisut. Katso lisätiedot ja ilmoittaudu kuulolle!

Webinaarikeskusteluiden anti sisällytetään osaksi Varsinais-Suomen ilmastotiekarttaa. Yhteisesti työstettävä suunnitelma julkaistaan tänä vuonna ja sen asiantuntijaryhmänä toimii Varsinais-Suomen maakunnallinen ilmastovastuujaosto. Webinaarisarjan järjestäjinä ovat Valonia, Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä Varsinais-Suomen liitto / Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia 2019-2024 (Canemure) -hanke.

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä 21.9.2020 mennessä.

Esitykset lisätään tänne tilaisuuden jälkeen.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412

CANEMURE-hankkeen logo
Circwaste-logo ja EU-lippu