• Millaiset liikkumisen palvelut kasvattaisivat kotiseutusi vetovoimaa ja vähentäisivät tarvetta oman auton käytölle?
  • Kaipaisitko jouhevuutta arjen liikkumiseen, työmatkoihin tai harrastusporukan kyyteihin?
  • Miten kehittäisit liikkumispalveluita kotikunnassasi ja millaisia ratkaisuja olisi hyvä päästä testaamaan?

Tervetuloa keskustelemaan liikkumisen tulevaisuudesta erityisesti Vakka-Suomessa ja Loimaan seudulla! Saman pöydän ääreen kutsutaan niin kunnat, oppilaitokset, seurat ja yhdistykset, työnantajayritykset kuin yksityishenkilötkin.

Oman auton tarvetta ja liikkumisen päästöjä vähentäville uudenlaisille palveluille on kysyntää kaupunkien lisäksi myös pienemmissä kunnissa ja haja-asutusalueilla. Vaihtoehdot oman auton jatkuvalle käytölle lisäävät alueen houkuttelevuutta ja elinvoimaisuutta. Parhaimmillaan palvelut sujuvoittavat arkea ja tuovat säästöjä, kun perheessä ei välttämättä tarvita kahta autoa ja ajokortitonkin pääsee liikkumaan itsenäisesti. Tilaisuuden tavoitteena on tuoda eri tahot keskustelemaan erilaisista kyytiratkaisuista ja liikkumisen palveluiden mahdollisuuksista paikallisella tasolla.

Aika

To 24.9. klo 17.00–19.30

Paikka

Verkossa (Microsoft Teams)

Ohjelmassa

  • Liikkumisen palveluiden kehitys, Laura Lassila, Traficom
  • Porvoon ja Loviisan Kyläkyyti-kokeilut, Jenni Eckhardt, VTT
  • Maaseudun MaaS, Johanna Taskinen, Kyyti Group
  • Uuteenkaupunkiin uusi ViaVan-kutsubussi, Leena Arvela-Hellén, Uudenkaupungin kaupunki
  • Keskustelua seutukuntakohtaisissa ryhmissä

Tilaisuus on jatkumoa alkuvuodesta järjestetyille seutukuntakohtaisille liikenteen iltakouluille ja sen tavoitteena on edistää keskustelua siitä, millainen tarve ja kysyntä erilaisille palveluille on ja miten kehittämistyötä tulisi jatkaa. Tuloksia hyödynnetään seutukuntakohtaisten toimenpide-ehdotusten työstössä sekä maakunnallisessa liikennejärjestelmätyössä. Alueellisesti keskitymme Vakka-Suomeen ja Loimaan seutuun, mutta tervetulleita ovat muutkin aiheesta kiinnostuneet.

Ilmoittaudu mukaan 24.9. klo 12 mennessä!

Ympäristöministeriön logo

Esitykset lisätään tänne tilaisuuden jälkeen.

Anna von Zweygbergk

Anna työskenteli Valoniassa ilmastoasiantuntijana huhtikuuhun 2023 asti.