Aika

27.3. klo 8.30 – 10.30

Paikka

Verkkotapaaminen (linkki alla)

Ohjelmassa

Hankintojen kehittämiseen kohdistuu paineita esimerkiksi elinvoima-, innovatiivisuus- tai ilmastotavoitteiden myötä ja samalla resurssit kehittämiseen ovat vähissä. Valonian Riikka Leskinen toimii alueellisena muutosagenttina valtakunnallisessa KEINO-osaamisverkostossa, jonka tehtävänä on auttaa hankintayksiköitä kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä.

Säännöllisten aamiaistapaamisten tarkoituksena on saattaa varsinaissuomalaisten kuntien hankintoja tekevät henkilöt yhteen keskustelemaan ja vaihtamaan kokemuksia. Aamukahvin lomassa voidaan keskustella mm.

  • ajankohtaisista kilpailutuksiin liittyvistä kysymyksistä
  • yhteisistä markkinavuoropuhelutarpeista
  • hyvistä esimerkeistä ja toteutetuista hankinnoista
  • koulutus- tai tietotarpeista esimerkiksi kriteereihin liittyen
  • hankintaohjeisiin tai strategioihin liittyvistä asioista

Tapaamisia järjestetään pääsääntöisesti joka toisen kuukauden viimeisenä perjantaina. Edellinen tapaaminen järjestettiin 31.1.2020

Tapahtumalinkkiä saa myös ilomielin lähettää muille hankintoja tekeville/ hankinnoista vastaaville kollegoille.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995