• Millaisia uusia tapoja olisi kirittää kuntien ilmasto- ja kiertotaloustyötä?
  • Millaiset ohjauskeinot vauhdittaisivat kunnissa ja alueilla tehtävää kestävyystyötä entisestään?
  • Miten jo olemassa olevia ohjauskeinoja tulisi kehittää?
  • Millaisia uusia ohjauskeinoja tarvittaisiin?
  • Miten erilaisia ja eri lähtötilanteissa olevia kuntia pystyttäisiin parhaiten kannustamaan työssä?

Kunnilla on ilmasto- ja kiertotaloustyössä ratkaiseva rooli. Kuntien työkaluihin kuuluvat mm. yhdyskuntasuunnittelu ja rakentaminen, koulutus, elinkeinopolitiikka, julkiset hankinnat ja omistajaohjaus. Kunnilla on myös hyvät edellytykset tarjota osallistumisen mahdollisuuksia kuntalaisille ja tuoda paikallisia toimijoita yhteen esimerkiksi viestinnän, yhteiskehittämisen ja kokeilujen avulla. Valonia on mukana selvittämässä uusia mahdollisuuksia kannustaa kuntia ilmasto- ja kiertotaloustoimissa. Selvitämme, minkälaiset uudet kunnille kohdistetut ohjauskeinot voisivat vauhdittaa kuntien ilmasto- ja kiertotaloustoimien edistymistä. Erilaisten tarkastelujen pohjalta selvityksessä arvioidaan ohjausvälineille erilaisia toteutustapoja ja pohditaan eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia.

Maaliskuun aikana käydään kohdennettuja kuntakeskusteluja työpajoissa, jotka on jaoteltu kuntakoon ja -tyypin mukaan.

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu työpajoihin tämän linkin kautta

Työpajat

Työpajat järjestetään etänä. Vaikka työpajat on jaoteltu kuntaryhmittäin, voit vapaasti osallistua mihin tahansa työpajaan, halutessasi myös useampaan. Materiaalit työpajoihin lähetetään ilmoittautuneille maaliskuussa.

Suuret kaupunkiseudut (MAL-sopimusseudut)
16.3. klo 13–15

Keskisuuret maakuntakeskukset seutuineen
23.3. klo 13–15

Seutukaupungit seutuineen
29.3. klo 13–15

Maaseutumaiset kunnat
30.3. klo 13–15

Lisätiedot

Selvitys toteutetaan aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n toimesta ympäristöministeriölle. Valonia on mukana yhteistyössä paikallisen ja alueellisen ilmasto- ja kiertotaloustyön asiantuntijana. Valonian lisäksi mukana on myös Tyrsky-Konsultointi.

Lisätietoa hankkeesta ja aiemmin kertyneet työstömateriaalit löydät osoitteesta mdi.fi/kiritys

Janne Antikainen, MDI, janne.antikainen@mdi.fi, 040 764 1829
Suvi Anttila, ympäristöministeriö, suvi.p.anttila@gov.fi, 029 525 0208

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija

Vapaalla 1.7.2022 alkaen

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995