Varsinais-Suomen monimuotoista luontoa ja erityisesti kuntien tekemää työtä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi esitellään syksyn aamukahvitilaisuuksissa. Tunnin mittaisissa verkkotapaamisissa perehdytään eri elinympäristöjen erityispiirteisiin, kunnostamiseen ja hoitoon asiantuntijaluentojen johdolla. Lisäksi jaetaan kokemuksia kuntien kunnostustoimista ja hankerahoituksella toimimisesta. Syksyllä on avautumassa kunnille ja järjestöille eri elinympäristöjen kunnostamiseen ja hoitoon useita rahoitusmahdollisuuksia, joista myös kerrotaan tarkemmin tapaamisten yhteydessä. 

Ajankohta ja ilmoittautuminen

Aamukahvitilaisuudet järjestetään etäyhteydellä torstaisin 1.9., 8.9., 15.9., 22.9. sekä tiistaina 4.10. klo 9–10 eikä niihin tarvitse ilmoittautua erikseen. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

Osallistu Teams-aamukahveille tästä

Syyskuussa aukeaa Helmi-ohjelman kolmas Kunta-Helmi -erityisavustushaku (15.9.–31.10.2022) tukemaan kuntien luontokohteiden kunnostustöitä. Avustuksia tarjotaan myös järjestöille ja yhdistyksille Järjestö-Helmi -avustuksena. Avustushakua hallinnoi Uudenmaan ELY-keskus. Kuntia ja yhdistyksiä kannustetaan muodostamaan hankekumppanuuksia ja ulottamaan kunnostuksia useisiin eri Helmi-elinympäristöohjelman teemoihin, joita ovat soiden suojelu ja ennallistaminen, lintuvesien ja kosteikkojen kunnostaminen, perinnebiotooppien hoito, metsäisten elinympäristöjen hoito sekä pienvesien ja rantaluonnon kunnostus.

Lisäksi syksyllä avautuvat vesien- ja merenhoidon sekä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustushaut (avoinna 18.10.-30.11.2022).

Tapaamisten ohjelmassa

Otsikkoa klikkaamalla pääset mukaan Teams-tapahtumaan

To 1.9. klo 9–10: Perinnebiotooppien kunnostaminen ja hoito

 • Liina Salonen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen perinnebiotooppikoordinaattori alustaa teemaan käymällä läpi mitä perinnebiotoopit ovat, miten ne tunnistaa ja miten niitä tulisi kunnostaa ja hoitaa.
 • Jaana Röytiö, Salon kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja kertoo Salon kaupungin kokemuksista perinnebiotooppien hoidosta ja kunnan roolista luonnonhoidon edistäjä.
 • Perinnebiotooppien kunnostamista ovat Helmi-rahoituksella tehneet myös Naantalin, Paimion, Raision, Turun ja Uudenkaupungin kaupungit, jotka kertovat omia kokemuksiaan.

To 8.9. klo 9–10: Metsäiset elinympäristö, niiden kunnostaminen, hoito ja suojelu

 • Jukka Ruutiainen, Suomen Metsäkeskuksen luonnonhoidon asiantuntija kertoo lehdoista ja jalopuumetsiköistä sekä niiden kunnostamiseen tähtäävistä hoitotoimenpiteistä. Lisäksi kuulemme laajemmin talousmetsien luonnonhoitomenetelmistä sekä käynnissä olevasta Metsäkeskuksen Lehtohelmet-hankkeesta.
 • Tanja Ruusuvaara-Koskinen Turun kaupungilta kertoo kaupungin kokemuksia pähkinäpensaslehtojen ja jalopuumetsiköiden kunnostamisesta ja hoidosta.

To 15.9. klo 9–10: Pienvedet ja rantaluonto sekä Kunta- ja Järjestö-Helmen hakuinfo (hakuaika 15.9.–31.10.2022)

 • Pienvesistä ja niiden kunnostamismahdollisuuksista kertoo Pienvesi-Helmi -hankkeen Varsinais-Suomen kokonaisuutta vetävä Valonia.
 • Pienvesiä ovat kunnostaneet muun muassa Turun kaupunki ja Paimion kaupunki, jotka kertovat kokemuksiaan.
 • Niina Vähätalo Uudenmaan ELY-keskuksesta kertoo avoinna olevasta Kunta- ja Järjestö-Helmi -avustushausta.

To 22.9. klo 9–10: Lintuvedet ja kosteikot sekä info vesien- ja merenhoidon avustushausta (hakuaika 18.10.–30.11.2022)

 • Maria Yli-Renko Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lintuvesikoordinaattori kertoo tarkemmin, mitä lintuvedet ovat ja mitä kunnostustoimenpiteitä siellä voidaan tehdä, sekä mitä kunnostustoimia erityisesti Varsinais-Suomen alueella on jo tehty Helmi-elinympäristöohjelmassa.
 • Lintuvesiä ja kosteikkoja ovat kunnostaneet myös muun muassa Kaarinan, Paimion, Raision, Turun ja Uudenkaupungin kaupungit, jotka kertovat omia kokemuksiaan.
 • Pekka Paavilainen ylitarkastaja Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta kertoo tarkemmin vesien- ja merenhoidon avustuksista.

Ti 4.10. klo 9–10: Soiden suojelu ja ennallistaminen sekä info maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustushausta (hakuaika 18.10.-30.11.2022)

 • Sakari Sarkkola erikoistutkija Luonnonvarakeskuksesta kertoo soiden ennallistamisesta sekä kunnostusmahdollisuuksista.
 • Päivi Paavilainen Liedon kaupungin ympäristöpäällikkö kertoo kokemuksia suoalueen ennallistamisesta.
 • Lisäksi soiden ennallistamisia ovat tehneet muun muassa Turun kaupunki ja Salon kaupunki, jotka kertovat kokemuksistaan.
 • Essi Hillgren ympäristöasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta kertoo soiden ennallistamiseen ja muihin valuma-alueen vesitalouden vesienhallinnan edistämisiin saatavilla olevista avustuksista.

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369