Varsinais-Suomen monimuotoista luontoa ja erityisesti kuntien tekemää työtä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi esitellään syksyn aamukahvitilaisuuksissa. Tunnin mittaisissa verkkotapaamisissa perehdytään eri elinympäristöjen erityispiirteisiin, kunnostamiseen ja hoitoon asiantuntijaluentojen johdolla. Lisäksi jaetaan kokemuksia kuntien kunnostustoimista ja hankerahoituksella toimimisesta. Syksyllä on avautumassa kunnille ja järjestöille eri elinympäristöjen kunnostamiseen ja hoitoon useita rahoitusmahdollisuuksia, joista myös kerrotaan tarkemmin tapaamisten yhteydessä. 

Ajankohta ja ilmoittautuminen

Aamukahvitilaisuudet järjestetään etäyhteydellä torstaisin 1.9., 8.9., 15.9., 22.9. sekä tiistaina 4.10. klo 9–10 eikä niihin tarvitse ilmoittautua erikseen. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

Osallistu Teams-aamukahveille tästä

Syyskuussa aukeaa Helmi-ohjelman kolmas Kunta-Helmi -erityisavustushaku (15.9.–31.10.2022) tukemaan kuntien luontokohteiden kunnostustöitä. Avustuksia tarjotaan myös järjestöille ja yhdistyksille Järjestö-Helmi -avustuksena. Avustushakua hallinnoi Uudenmaan ELY-keskus. Kuntia ja yhdistyksiä kannustetaan muodostamaan hankekumppanuuksia ja ulottamaan kunnostuksia useisiin eri Helmi-elinympäristöohjelman teemoihin, joita ovat soiden suojelu ja ennallistaminen, lintuvesien ja kosteikkojen kunnostaminen, perinnebiotooppien hoito, metsäisten elinympäristöjen hoito sekä pienvesien ja rantaluonnon kunnostus.

Lisäksi syksyllä avautuvat vesien- ja merenhoidon sekä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustushaut (avoinna 18.10.-30.11.2022).

Tapaamisten ohjelmassa

Otsikkoa klikkaamalla pääset mukaan Teams-tapahtumaan

To 1.9. klo 9–10: Perinnebiotooppien kunnostaminen ja hoito

 • Alustuksessa käydään läpi mitä perinnebiotoopit ovat, miten ne tunnistaa ja miten niitä tulisi kunnostaa ja hoitaa.
 • Perinnebiotooppien kunnostamista ovat tehneet muun muassa Naantalin, Paimion, Raision, Salon, Turun ja Uudenkaupungin kaupungit, jotka kertovat omia kokemuksiaan.

To 8.9. klo 9–10: Metsäiset elinympäristö, niiden kunnostaminen, hoito ja suojelu

 • Helmi-ohjelmalla suojellaan muun muassa lehtoja ja jalopuumetsikköjä. Metsäkeskuksen asiantuntija kertoo niiden merkityksestä erityisesti Varsinais-Suomessa sekä millaisilla hoitotoimenpiteillä niiden elinympäristöjä voidaan suojella.
 • Lisäksi kuullaan Turun kaupungin kokemuksia pähkinäpensaslehtojen ja jalopuumetsiköiden kunnostamisesta ja hoidosta.

To 15.9. klo 9–10: Pienvedet ja rantaluonto sekä Kunta- ja Järjestö-Helmen hakuinfo (hakuaika 15.9.–31.10.2022)

 • Pienvesistä ja niiden kunnostamismahdollisuuksista kertoo Pienvesi- Helmi-hankkeen Varsinais-Suomen kokonaisuutta vetävä Valonia.
 • Pienvesiä ovat kunnostaneet muun muassa Turun kaupunki ja Paimion kaupunki, jotka kertovat kokemuksiaan.
 • Kunta- ja Järjestö-Helmi avustuksesta kertoo Uudenmaan ely-keskus.

To 22.9. klo 9–10: Lintuvedet ja kosteikot sekä info vesien- ja merenhoidon avustushausta (hakuaika 18.10.–30.11.2022)

 • Alustus puheenvuorossa kerrotaan tarkemmin mitä lintuvedet ovat ja mitä kunnostustoimenpiteitä siellä voidaan tehdä sekä mitä kunnostustoimia erityisesti Varsinais-Suomen alueella on jo tehty Helmi-elinympäristöohjelmassa.
 • Lintuvesiä ja kosteikkoja ovat kunnostaneet muun muassa Uudenkaupungin kaupunki, Kaarinan kaupunki, Turun kaupunki ja Paimion kaupunki, jotka kertovat omia kokemuksiaan.
 • Vesien- ja merenhoidon avustuksista kertoo Varsinais-Suomen ely-keskus.

Ti 4.10. klo 9–10: Soiden suojelu ja ennallistaminen sekä info maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustushausta (hakuaika 18.10.-30.11.2022)

 • Alustuspuheenvuorossa kerrotaan soiden ennallistamisesta sekä kunnostusmahdollisuuksista.
 • Soiden ennallistamisia ovat tehneet muun muassa Liedon kunta, Turun kaupunki ja Salon kaupunki, jotka kertovat kokemuksistaan.
 • Soiden ennallistamiseen ja muihin valuma-alueen vesitalouden vesienhallinnan edistämisiin on mahdollista saada avustuksia, joista Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus kertoo tarkemmin.

Katariina Yli-Heikkilä

LOMALLA 12.8.2022 asti
ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369