Tervetuloa yrityksille suunnattuun innovatiivisten hankintojen työpajaan!

Työpajan tavoitteena on pohtia yhdessä, miten lisätä innovatiivisten hankintojen määrää julkisten hankintayksiköiden ja yritysten yhteistyönä? Mitkä asiat haastavat julkisiin hankintoihin osallistumista ja miten haasteita voitaisiin ratkaista?

Aika

14.3. klo 9.00–11.30

Paikka

Etätilaisuus (Teams) Saat linkin tilaisuuteen ilmoittautumisesi jälkeen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu 10.3.2023 mennessä Forms-lomakkeella.

Ohjelmassa

Lisätietoja tilaisuudesta Hilmassa

Työpaja on suunnattu yrityksille eri toimialoilta. Osallistuminen ei edellytä ennakko-osaamista tai valmistautumista. Osallistuja on voinut osallistua moniin tai muutamiin julkisiin hankintoihin tai ollut osallistumatta mihinkään hankintaan joko omasta valinnastaan tai tarjouspyynnön rajausten vuoksi. Osallistuminen ei edellytä kokemusta innovatiivisiin hankintamenettelyihin osallistumisesta (innovaatiokumppanuus, neuvottelumenettelyt yms.) mutta mikäli kokemusta on, myös näiden haasteita yrityksien näkökulmasta kuullaan mieluusti.

Lisätiedot

Tilaisuuden järjestävät Turun kaupunki ja Valonia osana innovatiivisia hankintoja edistävää EU-rahoitteista BUILD-hanketta.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995