Ikääntyvä väestö, elämäntapasairaudet ja kestävän kehityksen tavoitteet asettavat monia haasteita kaupungeille ja kunnille. Healthy Streets® tarjoaa tutkimukseen perustuvan lähestysmistavan ja mittarointityökalun kaupunkisuunnitteluun näiden haasteiden ratkaisemisen tueksi.

Aika

12.11. klo 10–11.30

Paikka

Verkossa

Ilmoittaudu englanninkieliseen webinaariin 11. marraskuuta mennessä.

Ohjelmassa

Healthy Streets on Lucy Saundersin Lontoossa kehittämä lähestymistapa kaupunkisuunnitteluun. Saunders kehitti Healthy Streets -järjestelmän tutkimalla liikenteen, julkisen alueen ja kaupunkisuunnittelun terveysvaikutuksia. Samat avaintekijät, jotka julkisissa tiloissa vaikuttavat positiivisesti ihmisten terveyteen, edesauttavat myös kaupunkialueiden sosiaalista ja taloudellista elinvoimaisuutta sekä ympäristön kestävää kehitystä.

Avaintekijät on koottu 10 indikaattoriksi, joiden avulla kaupunkitilan suunnittelussa ja päätöksenteossa voidaan keskittyä olennaisiin asioihin. Indikaattorit liittyvät mm. turvallisuuden tunteeseen, viihtyisyyteen sekä katutilan elinvoimaisuuteen.

Englanninkielisessä webinaarissa Lucy Saunders kertoo Healthy Streets -lähestymistavasta, ja vastaa mm. kysymyksiin miksi on tärkeää tehdä kaduista terveellisiä kaikille ja miten kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa onnistutaan.

Lisätietoja

Webinaarin ohjelmasta tarkemmin täällä

Webinaarin järjestää EU-rahoitteinen HEAT – Participatory Urban Planning for Healthier Urban Communities –hanke.

Marja Tommola

kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515