Pelto, kädet jotka pitelevät tähkää

Hiilipelto-porukan intrasivu

Tämä sisältö on suojattu salasanalla. Syötä salasanasi näyttääksesi sisällön:Piirroskuva, jossa on polkupyörä sekä kolme kävelijää - aikuinen, jonka perässä kulkee kaksi lasta

Suunnittelupohja kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmalle

Kunnan kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma auttaa kuntaa pitkäjänteisessä suunnittelussa. Se on myös selkeä viesti kuntalaisille, yrityksille ja matkailijoille, että kunta haluaa todella edistää kävelyä ja pyöräliikennettä sekä ilmastoasioita. Olemme laatineet muokattavan ja täydennettävän suunnittelupohjan sekä sitä tukevan ohjekirjan, jotta kävelyn ja pyöräliikenteen edistämistyö kunnissa voisi käynnistyä sujuvasti. 

Kävely ja pyöräily ovat tasa-arvoisia kulkumuotoja moottoroituihin kulkumuotoihin nähden. Kävelyn ja pyöräilyn kunta- tai seutukohtaisilla strategioilla varmistetaan, että alueen liikenneympäristön kokonaisuus on hallinnassa ja kävelyä sekä pyöräliikennettä kehitetään tasapuolisesti osana muuta liikennejärjestelmää. Kuntia kannustetaan kävelyn- ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien tekoon erilaisilla rahoitusmalleilla. Lisäksi edistämisohjelmien olemassaolo voi edesauttaa infrastruktuurin parantamiseen tarkoitetun rahoituksen saamisessa.

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma tukee vahvasti kunnan ilmasto-ohjelman toimeenpanoa. Siinä voidaan tunnistaa ja määritellä konkreettisia toimenpiteitä, jotka edistävät poikkihallinnollisesti kävelyä ja pyöräliikennettä.

Valtakunnallisessa kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa vuoden 2030 tavoitteeksi asetetaan 30 % matkamäärien kasvu, eli noin 450 miljoonaa uutta kävely- ja pyöräilymatkaa.

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi tehdään pääosin kunnissa.

Sisältö

Materiaalipaketti koostuu kolmesta osasta

 • Ohjekirja
 • Täydennettävä ja muokattava suunnitelmapohja (Excel)
 • Tulostettava esite, jonka avulla edistämisohjelman ideaa voi esitellä kunnan sisällä

Aloita aiheeseen tutustuminen ohjekirjasta. Ohjekirjaan on koottu perustietoa edistämisohjelmasta, hyödyllisiä linkkivinkkejä sekä tietoa suunnitelmapohjan eri osioiden täydentämisen tueksi.

Ohjekirjassa ja suunnitelmapohjassa käsiteltävät aihekokonaisuudet:

 1. Työryhmä ja roolit
 2. Sidosryhmäsuunnittelu
 3. Taustatiedot ja tiedonkeruu
 4. Tavoitteet ja toimenpiteet
 5. Rahoitus

Varsinaista suunnitelmadokumenttia voi halutessaan muokata omien tarpeiden ja lähtökohtien mukaan. Valonian asiantuntijat ovat myös apunasi, mikäli et ole varma, kuinka lähteä liikkeelle kävelyn ja pyöräliikenteen edistämistyössä.

Esite

Lataa tästä esite (PDF).
Se kannattaa tulostaa kaksipuolisena koossa A4.

Lisätiedot

Tämä suunnitelmapohja ja sitä täydentävä ohjeistus on tehty kuntien kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmatyön tueksi. Valonia on toteuttanut suunnittelupohjan ja ohjeistuksen osana Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2021 -hanketta Traficomin tuella.

Marja Tommola

kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257


Työkirjan kuvitusta: Sydän ja teksti

Yrityksen ilmastotyön askeleet - työkirja pk-yrityksen ilmastotyön käynnistämiseen

Tervetuloa Yrityksen ilmastotyön askeleet -työkirjan pariin!

 • Mistä kannattaa aloittaa, kun yrityksessä halutaan uudistaa toimintaa vastuullisempaan suuntaan?
 • Miten tunnistaa ne oman toiminnan kannalta keskeisimmät ja vaikuttavimmat toimet?
 • Miten teot saadaan näkyviksi myös asiakkaille?

Tämä työkirja auttaa yrityksen alkuun ilmastotyössä. Työkirjan kysymysten on tarkoitus auttaa oman toiminnan tarkastelun käynnistämisessä sekä tunnistaa vaikuttavimmat toimet ja askeleet kohti hiilineutraalia ja kestävää liiketoimintaa. Työkirjaa voi käyttää esimerkiksi sisäisen tilannekartoituksen ja yhteisen ideoinnin pohjana.

Työkalua voivat hyödyntää kaikenkokoiset yritykset toimialasta riippumatta, mutta se on kehitetty erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin.

Työkirjan sisältö

Powerpoint-työkirja sisältää konkreettisia kysymyksiä, joiden avulla yrityksessä voidaan pohtia eri askeleita ja löytää tärkeimmät toimenpiteet. Kysymyksiä voi myös täsmentää omaan toimintaan sopivaksi ja työstödioja voi lisätä tarpeen mukaan. Hyvä vaihtoehto on tulostaa tehtäväsivut ja täyttää niitä porukalla esimerkiksi työpajassa ja koota ne sitten sähköiseksi strategiseksi kokonaisuudeksi, jota seurataan sovitusti esimerkiksi vuoden tai kahden vuoden välein.

Työkirjassa esitelty päästövähennyspolku koostuu neljästä askeleesta. Askeleet ovat tavoitteen asettaminen, nykytilan kartoitus, hiilijalanjäljen minimointi sekä hiilijalanjäljen maksimointi. Jokaista askelta tarkastellaan tässä työkirjassa omina kohtinaan. Eri askeleiden toimenpiteet voivat tapahtua samanaikaisesti, eikä polkua tarvitse edetä kronologisesti, mutta tavoitteista ja nykytilan analysoinnista on järkevää aloittaa.

Polussa on kaksi tasoa: jokaista askelta tulee tarkastella sekä ulospäin näkyvän asiakasrajapinnan että tuotannon näkökulmasta. Tärkeää on myös panostaa viestintään työn joka vaiheessa: sisäisellä viestinnällä vahvistetaan yhteistä tahtotilaa, ulkoisella kerrotaan myös asiakkaille työn etenemisestä. Kun arvot ovat kohdillaan, on vastuullisuudesta helppo viestiä!

Polku kuvattuna tussipiirroksena. Vasemmalla kyltti, jossa kaksi tasoa: asiakasrajapinta sekä tuotanto, näistä lähtevien viivojen päällä eri vaiheet kuvattuna palloina: Tavoitteen asettaminen, bnykytilan kartoitus, hiilijalanjäljen minimointi ja hiilijalanjäljen maksimointi.

Lisätiedot

Työkirja on toteutettu vuoden 2021 aikana osana Kaarinan yritysten ilmastoteot -hanketta, jota toteutettiin yhdessä Kaarinan kaupungin, Kaarinan kehitys Oy:n sekä kahdeksan mukana olleen yrityksen voimin. Hanketta osarahoitti Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -rahoitusohjelma.

Työ jatkuu kuntien yritysneuvonta ilmastotoimien tukena -hankkeen tiimoilta. Keväällä 2022 järjestämme yrittäjille koulutuskiertueen kuudessa kunnassa sekä teemakohtaisia verkkotyöpajoja – ilmoittaudu mukaan!

Anna von Zweygbergk

ilmastoasiantuntija
anna.zweygbergk@valonia.fi
040 182 1117

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411


Ihmisiä pöydän ääressä tutkimassa papereita.

Kohti parempia hankintoja – kolmiosainen koulutus kunnille

Kolmiosainen Kohti parempia hankintoja -koulutuskokonaisuus oli sukellus hankintojen tekemiseen ja hankinnoilla vaikuttamiseen. Vuorovaikutteinen koulutus oli suunnattu varsinaissuomalaisten kuntien keskijohdolle ja henkilöille, jotka tekevät hankintoja oman toimensa ohessa.

Kouluttajina toimivat Valonian toimialapäällikkö Riikka Leskinen sekä hankinta-asiantuntija Mia Koljonen Ju-Ha Consulting Oy:stä. Koulutuskokonaisuus järjestettiin osana Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hanketta sekä Valonian työtä Keino-osaamiskeskusken alueellisena kestävien hankintojen yhdyshenkilönä.

1 Hankintojen johtaminen ja hankintalaki

5.5.2021

 • Miksi kannattaa tehdä parempia hankintoja?
 • Mihin kannattaa keskittyä?
 • Miten hankinnat muutetaan kunnassa vahvuudeksi

Lataa tästä (PDF)

2 Hankinnan valmistelu, kilpailutus ja seuranta

1.6.2021

 • Miten hyviä hankintoja tehdään?
 • Mihin hankintaprosessissa kannattaa kiinnittää huomiota?

Lataa tästä (PDF)

Kestävien hankintojen edistäminen ja laadulliset kriteerit

24.8.2021

 • Miten hankinnoilla saadaan aikaan vaikuttavuutta?
 • Miten toimintaympäristön muutos näkyy hankinnoissa ja miten siihen voi reagoida?

Lataa tästä (PDF)

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija

Vapaalla 1.7.2022 alkaen

Circwaste-logo sekä EU-lippu logo tunnuksella LIFE15 IPE FI 004. Teksti: Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Virtavesikunnostuskurssin webinaarisarja

Tälle sivulle on koottu virtavesikunnostuskurssin webinaaritallenteet ja materiaalit. Webinaarisarja järjestettiin syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana. 

Maksuttoman, kaikille avoimen kurssin järjestävät Valonia ja LUVY osana Kalatalouden ympäristöohjelmaa.

Osio 1: Johdanto & tutustuminen Suomen virtavesiin sekä virtavesikunnostuksiin​ 

1. Tervetuloa virtavesikurssille!

Webinaari 17.9.2020

2. Virtavesikunnostusten historiaa ja tulevaisuutta​

Webinaari 8.10.2020

3. Ajankohtaista virtavesiltä eri puolilta Suomea

Webinaari 22.10.2020

4. Virtavesiekologiaa kunnostajille

Webinaari 12.11.2020

Osio 2: Virtavesikunnostuksen perusteet​

6. Virtavesikunnostusten peruselementit: kiveäminen ja vesitys

Webinaari 10.12.2020

7. Virtavesikunnostusten peruselementit: soraikot

Webinaari 14.1.2021

8. Virtavesikunnostusten peruselementit: puun käyttö virtavesikunnostuksissa

Webinaari 28.1.2021

10. Kunnostajan menetelmät ja menopelit

Webinaari 25.2.2021

Osio 3: Suunnitelmasta toteutukseen

11. Kunnostussuunnittelu

Webinaari 11.3.2021

12. Kunnostusten seuranta

Webinaari 25.3.2021

13. Kunnostuskokemuksia ja hyviä käytäntöjä

Webinaari 8.4.2021

14. Kunnostuskokemuksia ja hyviä käytäntöjä osa 2

Webinaari 22.4.2021

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Jussi Aaltonen

vesistöasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765

Juha-Pekka Vähä

hankepäällikkö
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 
juha-pekka.vaha(at)luvy.fi
04577507727


Osio 2: Virtavesikunnostuksen perusteet

5. Inventointi ja kunnostusten tavoitteen asettelu
6. Virtavesikunnostusten peruselementit: kiveäminen ja vesitys
7. Virtavesikunnostusten peruselementit: soraikot
8. Virtavesikunnostusten peruselementit: puun käyttö virtavesikunnostuksissa
9. Virtavesikunnostusten peruselementit
10. Kunnostajan menetelmät ja menopelit

Osio 3: Suunnitelmasta toteutukseen

11. Kunnostussuunnittelu
12. Kunnostusten seuranta
13. Kunnostuskokemuksia ja hyviä käytäntöjä 1
14. Kunnostuskokemuksia ja hyviä käytäntöjä 2


Energiaviisas koululainen

Energiaviisas koululainen on viestinnällinen materiaalipaketti, jonka avulla oppilaat pääsevät oppimaan energia-asioista omassa koulurakennuksessaan. Tavoitteena on innostaa oppilaita pohtimaan omia vaikutusmahdollisuuksiaan energian kuluttajana niin koulussa kuin kotona.

Yksi luokka voi ottaa projektin toteuttaakseen ja haastaa koulun muut luokat leikkimieliseen Energiaviisas koululainen -kisaan. Kisassa järjestävä luokka toteuttaa julisteiden avulla koulussa kuvasuunnistuskierroksen. Muut luokat kutsutaan osallistumaan kuvasuunnistukseen ja kierroksella karttuneet tiedot mitataan sen jälkeen visailun avulla. Sivulle on kuvasuunnistusohjeiden ja -materiaalien lisäksi koottu vinkkejä myös muunlaisiin toteutustapoihin.

Kenelle?

Materiaali sopii monialaisesti eri oppiaineisiin ja se on suunnattu 3. luokasta eteenpäin.

Julisteet

Julistetta klikkaamalla voit ladata julisteet pdf-muodossa tulostusta varten.

Kuvasuunnistuksen ja kisan toteutusohjeet opettajalle

Materiaalipaketti sisältää 12 julistetta erilaisista energiaan ja ilmastoon liittyvistä aiheista. Julisteiden avulla toteutetaan kuvasuunnistus, johon koko koulu voi ottaa osaa.

Julisteet johdattavat oppilaat pohtimaan, mihin rakennuksessa kuluu energiaa, mistä energia tulee, miten rakennuksessa voidaan tuottaa energiaa ja miten rakennuksen käyttäjät vaikuttavat kulutukseen. Julisteissa on QR-koodit, joiden kautta oppilaat pääsevät lukemaan tai katsomaan videolta lisätietoja julisteiden teemoista.

Oppilaille ja opettajille suunnattua koulun energiatietoa on lähes poikkeuksetta hyvin vähän saatavilla. Lisäksi tieto on usein teknistä ja vaikeasti ymmärrettävää. Tiedon visualisoinnilla ja havainnollistamisella pyritään tekemään tiedosta helposti lähestyttävää, ikätasoisesti mielenkiintoista ja jopa hauskaa. Tähän löytyy useita eri keinoja, joista julisteet ovat yksi. Julisteiden sijoittaminen koulurakennukseen kannustaa samalla tarkastelemaan tuttua rakennusta energianäkökulmasta.

QR-koodeista löytyvää taustatietoa on koottu eri lähteistä. Materiaalit ovat erilaisten julkisten ja yleishyödyllisten toimijoiden (Motiva, Ekotuki, Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry, THL, Studi Finland) tuottamia videoita ja tekstejä. Voit tutustua taustamateriaaleihin kohdassa aihe 1: Julisteet.

Julisteissa olevien QR-koodien lisäksi lisätietoa voi tietysti hakea myös internetistä, kirjastosta tai haastattelemalla asiantuntijoita.

Tulostakaa julisteet A3-koossa. 

Tutustukaa julisteisiin järjestävän luokan kanssa. Osassa julisteista on kohta, johon merkitsette, toteutuuko julisteessa mainittu asia omassa koulussa rastittamalla oikean vaihtoehdon. Oppilaat voivat selvittää koulun energia-asioita kyselemällä esimerkiksi kiinteistöhuollosta vastaavalta, kouluisännältä, opettajilta, rehtorilta tai keittiöhenkilökunnalta.

Julisteiden QR-koodien lisätietolinkit

Tarvitsette

 • teippiä/sinitarraa
 • tabletin, älypuhelimen tai kameran kuvaamista varten

Toimikaa näin

Kun julisteet on tulostettu, oppilaat jakaantuvat pienryhmiin. Jokainen pienryhmä valitsee paikan 1–3 julisteelle riippuen ryhmien määrästä.

On keskeistä, että paikka on looginen julisteen sisällön kannalta (esim. vesihanajuliste sijoitetaan vesipisteen lähelle ja ruokahävikkijuliste ruokalaan). Osa julisteista on toki sisällöltään yleisiä tai hankalasti sijoitettavia, (esim. maalämpö ja virtualivoimalaitos -julisteet), jolloin niille voi miettiä sopivan paikan koulun yhteisissä tiloissa.

Huom! Kiinnittäkää sisäilman olosuhteiden arviointitaulukko  sisäilmaa käsittelevän ”Miltä tuntuu” -julisteen viereen.

Pienryhmät vievät julisteet valitsemilleen paikoille, ja ottavat sijainnista vihjekuvan kuvasuunnistusta varten.

Kuvasuunnistusvihjeen kannattaa olla yksityiskohta, joka ei ole liian helppo, mutta kuitenkin tunnistettava oppilaille.

Kuvasuunnistuksen kuvavihjeet kootaan Powerpoint-tiedostoon, jossa on paikat 12 kuvavihjeelle sekä osallistujien muistiinpanoille.

Voitte jakaa kuvavihjeet käytössänne olevan pilvitallennustilan kautta sähköisesti, jolloin kuvavihjeet voi katsoa esim. tabletilta. Voitte myös tulostaa kuvavihjelomakkeet jokaiseen luokkaan.

Kun kuvasuunnistusrastit ja kuvavihjeet ovat valmiina, on aika haastaa muut luokat mukaan!

Mukaan lähtevien luokkien oppilaat kiertävät joko yksittäin tai pienryhmissä järjestävän luokan rakentaman kuvasuunnistuksen. Oppilaat tutustuvat julisteisiin, katsovat lisätietoja QR-koodien takaa ja tekevät  muistiinpanoja kuvasuunnistuksen vihjepaperiin. Kierroksen jälkeen he vastaavat omassa luokassaan rastikierroksen oppeja testaavaan visaan.

Ennen muiden haastamista suunnitelkaa luokanne kanssa, kuinka koulunne Energiaviisain luokka palkitaan. Voitte esimerkiksi askarrella voittajalle kunniakirjan tai ideoida jonkin palveluksen tai muun hauskan kunnianosoituksen.

Lataa oheinen word-pohja ja muokkaa tarvittavat kohdat. Ohjeistus toimitetaan joko tulostettuna tai sähköisesti haastettavien luokkien opettajille.

Luokat ilmoittavat visailutulostensa keskiarvon teille ja teidän luokkanne palkitsee voittajan.

Muita toteutusideoita

Kuvasuunnistuksen ja visailun lisäksi voit hyödyntää materiaalia vapaasti miten haluat. Päästäkää luovuus valloilleen! Tähän osioon on koottu vinkkejä materiaalin hyödyntämiseen.

 • Oppilaat voivat kirjoittaa energiaan liittyvän blogitekstin koulun blogiin, tai huoltajille voi järjestää energiainfon esimerkiksi vanhempainillan yhteydessä.
 • Koulussa voidaan järjestää energia- ja ilmastoteemainen näyttely, jossa on esillä julisteiden lisäksi oppilaiden omia tuotoksia, esimerkiksi sarjakuvia aiheeseen liittyen.
 • Huoltajat voidaan haastaa ottamaan osaa kuvasuunnitukseen ja visailuun.

Kouluun voi lainata myös kuntopyöriä, joita polkemalla voi ladata kännykän akun tai käynnistää tehosekoittimen, joka tekee polkiessa smoothieta! Selvitä kunnaltasi vaihtoehtoja, esimerkiksi ekotukiverkoston kautta.

Koulukiinteistön hallinnoijalta (yleensä kaupungin tai kunnan tilapalvelut) voi pyytää koulun energiankulutuksesta tietoa eli raakadataa. Tätä saadaan yleensä excel-taulukkomuodossa. Hyödyntäkää oppilaiden kanssa dataa laskutehtävissä ja kuvaajien tekemisessä. Datasta oppilaat voivat itse tehdä mielenkiintoisia visualisointeja. Pohtikaa, miten datasta tehdään ymmärrettävää ja selkeää, mitä se kertoo ja miten sitä voi esittää?

Vinkkejä visualisointiin:

 • Visualisoinnissa tulisi aina olla sekä mittauksen lukuarvo että sitä havainnollistava keino.
 • Oikeat mittayksiköt, mitattu aikaväli sekä niiden selitykset ovat tärkeitä.
 • Vertailu, konkreettisuus ja lisätietotekstit tekevät energiasta ymmärrettävämpää.
 • Hyödyllisintä on kertoa rakennuksen kulutuksesta per käyttäjä.
 • Visualisoinnin tulisi yleensä olla selkeä kielestä, kulttuurista ja osaamistasosta riippumatta.
 • Lisää visualisoinnista voi lukea Datan visualisointi -oppaasta

Oppilaat piirtävät Energiaviisas koululainen -sarjakuvan, jossa hyödyntävät julisteiden ja lisätietolinkkien tietoja.

Turkulaisen Paattisten koulun 5. luokkalaiset ideoivat osana Energiaviisas koululainen -projektia syksyllä 2019 koulutaiteilijan avustuksella energia-aiheisen rap-kappaleen, joka esitettiin koulun joulujuhlassa.

Kaikki tulostettavat ja muokattavat materiaalit


Materiaali on toteutettu osana 6Aika Energiaviisaat kaupungit -hanketta, jossa kehitettiin uusia käyttäjälähtöisiä ratkaisuja rakennusten energiatehokkuuteen. Valonia kehitti ja testasi viestintäkampanjan materiaalia yhteistyössä 5. luokkalaisten kanssa Turun kaupungin pilottikohteena olleessa Paattisten koulussa syksyllä 2019.

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083


Piirroskuvitusta, vasemmalla silmälasipäinen lapsi polkupyörän kanssa, oikealla pipopäinen miettivä lapsi seisoo.

Kestävää menoa! Viisasta liikkumista luokassa ja ulkoilmassa.

Teemme päivittäin matkoja esimerkiksi kouluun, työpaikalle, harrastuksiin, kauppaan tai kavereiden luo. Maapallon ja ympäristön kannalta ei ole aivan sama, miten nämä matka tehdään. Kestävällä liikkumisella tarkoitetaan ympäristön ja ilmaston kannalta järkeviä tapoja kulkea: ne eivät uhkaa maapallomme elinympäristöjä.

Esimerkiksi kävely, pyöräily tai vaikka potkulautailu eivät aiheuta ympäristölle tai terveydelle haitallisia pakokaasuja. Toisaalta myös autolla voi liikkua fiksummin, kun esimerkiksi ottaa kyytiin useampia ihmisiä! Liikenteessä täytyy myös hallita liikennesäännöt ja hyvät tavat. Näiden lisäksi viisaaseen liikkumiseen kuuluu ympäristön ja muiden hyvinvoinnin huomioiminen. Näitä seikkoja pääset pohtimaan hauskojen tehtävien muodossa!

Oppimateriaali soveltuu kokonaisuudessaan hyödynnettäväksi monialaisena oppimiskokonaisuutena, mutta kaikki tehtävät toimivat myös yksittäisinä.

Tehtävien tunnelmia voi välittää myös somen kautta! Voitte tägätä julkaisuun mukaan Valonian ja käyttää tunnusta #kestäväämenoa.

Kenelle?

Oppimateriaali soveltuu kokonaisuudessaan parhaiten 4.–6. -luokkalaisille. 3.-luokkalaisten kohdalla voitte jättää pois osion 2 (Reitit kartalle!) sekä paikkaoppiosuuden osiosta 3 (Ulos ja liikkeelle!), mikäli opettaja arvioi niiden olevan haasteellisia tai ryhmillä ei ole tarpeeksi tabletteja käytössään. Oppimateriaali soveltuu ainakin ympäristöopin, yhteiskuntaopin, kuvataiteen ja liikunnan oppitunneille ja on suunniteltu perusopetuksen opetussuunnitelman pohjalta.

Sisältö

Kokonaisuus sisältää neljä teemaa ja opettajan ohjeistuksen. Kaiken tarvittavan löydät tältä sivulta.

 1. Mitä tarkoittaa kestävä liikkuminen? -verkkotehtävät (tällä sivulla)
 2. Reitit kartalle! Paikkatietoon ja karttaohjelmaan perehtyminen luokassa
 3. Ulos ja liikkeelle! Ulkona oppimista edellisen karttatehtävän pohjalta
 4. Tulevaisuuden liikkujat Luova tehtävä oppitunnilla tai taideprojektina
 5. Ohjeita opelle ja tulostettavat tehtävämonisteet Tämän sivun lopussa

1. Mitä tarkoittaa kestävä liikkuminen?

Näiden verkkotehtävien jälkeen tiedät, mitä kaikkea kestävällä, viisaalla tai fiksulla liikkumisella tarkoitetaan ja mitä hyötyä siitä on niin itsesi kuin ympäristön kannalta.

Jos olet supernopea ja tehtävien jälkeen jää vielä aikaa, voit hypätä vielä pyöräilyaiheisiin Filla & Rilla -tehtäviin (Liikenneturva).

Videotehtävä: Otson koulumatka

Katso video Otson koulumatkasta ja vastaa matkan varrella esitettyihin kysymyksiin! Oikeat vastaukset näet videon lopussa.

2. Reitit kartalle!

Tässä osiossa pääset tutustumaan lähiympäristöön kartalla ja perehtymään PaikkaOpin kartta-alustaan. Nämä tehtävät tehdään luokassa.

Paikkatieto on tietoa, joka liittyy johonkin kartalla olevaan sijaintiin eli paikkaan. Paikkatieto koostuu sijaintitiedosta (=missä jotakin sijaitsee) ja ominaisuustiedosta (=mitä jossakin sijaitsee).

Tehtävät tehdään PaikkaOppi-palvelussa:

 1. Mene PaikkaOppi-palveluun alla olevasta painikkeesta
 2. Kirjaudu kartta-alustalle napauttamalla ”Karttapalveluun”. Etsi oma koulusi ja anna Wilma-tai vastaavat tunnukset.
 3. Kirjoita oranssiin hakukenttään opettajalta saamasi 5-osainen tehtäväkoodi. Tehtävä ilmestyy näkymään.
 4. Nyt voit napauttaa tehtävän auki ja tehdä tehtävän ohjeiden mukaan

Jos jatkat tehtävää myöhemmin, sinun ei tarvitse hakea tehtävää enää uudestaan.

PaikkaOppi-palveluun!

Tehtävä 1: Aloita kartta-alustan opettelu! Etsi kartalta oma kotikunta ja koulu ja tutustu lähiympäristösi karttamerkkeihin.
Tehtävä 2: Mittaa oma koulureittisi pituus ja koulun urheilukentän pinta-ala.
Tehtävä 3: Etsi kartalta oma lempipaikkasi ja merkitse se kartalle.
Tehtävä 4: Piirrä kartalle reitti omasta kotikunnasta itse valitsemaasi matkakohteeseen.
Tehtävä 5: Tutustu liikuntapaikkoihin kartta-aineiston avulla!
Tehtävä 6: Harjoittele ilmansuuntia ja mittaa etäisyyksiä.

Kävele tai pyöräile jokin arkinen reittisi, vaikkapa kauppareitti tai matka kaverisi luo. Pyydä matkaseuraksi esimerkiksi kaveri tai aikuinen. Havainnoi matkalla liikenteeseen ja liikkumiseen liittyviä asioita ja ota niistä esimerkiksi valokuvia. Ethän käytä puhelinta kuitenkaan liikkuessasi!

  • Huomaatko reitillä ruuhkaisia teitä tai muita liikenteellisiä vaaroja?
  • Laske reitillä olevat
   • risteykset
   • suojatiet
   • liikennevalot
   • ylä- ja alamäet
  • Havainnoi, kuinka moni ihminen kulkee kadulla puhelin kädessä.

Tehtäväkortin voit tulostaa Opettajan ohjeista!

3. Ulos ja liikkeelle!

Tässä osiossa pääset soveltamaan oppeja kestävästä liikkumisesta ja harjoittelemaan kartta-alustan käyttöä käytännössä.

 

Rastikierros tehdään pienryhmissä. Päättäkää ryhmästänne seuraavat vastuuhenkilöt (voi myös vuorotella!):

 • Kartturi 1 vastaa mobiilikartasta
 • Kartturi 2 vastaa paperikartasta
 • Kirjuri 1 täyttää tehtävälaput
 • Kirjuri 2 täyttää havainnointilistaa

Kartturi 1 kirjautuu paikkaoppi.fi -sivustolle omilla tunnuksillaan ja syöttää opettajalta saadun koodin oranssiin koodikenttään. Hän myös syöttää kuvatehtävät alustalle rastikierroksen aikana.

Rastikierroksella on viisi pysähdystä ja jokaisella rastilla on kestävään liikkumiseen liittyvä tehtävä (kolme kysymystä ja kuvatehtävä). Kirjatkaa vastaukset tehtäväpaperiin ja syöttäkää kuva PaikkaOpin mobiilikarttaan. Rastikierroksen aikana täytetään myös havainnointikorttia.

HUOM! Tarvittaessa tehtäväpaketin voi myös suorittaa ilman mobiilikarttaa, jolloin Kartturi 1 -vastuutehtävä jää pois

Liikenne aiheuttaa ympäristössämme paljon erilaisia haittavaikutuksia. Pakokaasut ja pienhiukkaset ovat haitallisia terveydelle ja ympäristölle, minkä lisäksi liikenteestä aiheutuu myös melua. Onneksi myös liikennettä kehitetään koko ajan kestävämpään suuntaan erilaisilla ratkaisuilla – viisas liikkuminen on yksi olennainen keino vähentää liikenteen haittavaikutuksia.

Kysymykset:

 1. Mitä ääniä kuulette tässä paikassa? Piirtäkää korttiin erilaisia ääniä kuvaavia viivoja ja muotoja ja kirjoittakaa, mistä ne ovat peräisin.
 2. Millä eri polttoaineilla autot voivat kulkea? Tiedättekö, mistä bensiini tehdään?
 3. Mikä mahtaisi olla viisain tapa matkustaa lomalle kotimaassa tai ulkomaille?

Kuvatehtävä: Ottakaa kuva jostakin liikenteen vaikutuksesta ihmiseen tai luontoon ja keksikää myös sopiva kuvateksti!

Liikenteen turvallisuuteen vaikuttaa moni asia, esimerkiksi ajonopeudet, liikenteen määrä, liikkujan tarkkaavaisuus ja toisten huomiointi sekä liikennesuunnittelu.

Suojatiet, töyssyt ja liikennevalot tuovat turvallisuutta, mutta myös jokainen liikkuja voi itse vaikuttaa turvalliseen ympäristöön.

Kysymykset:

 1. Miten turvallisuus on huomioitu tässä kodassa? Monetko liikennevalot, suojatien tai kaiteet näette tästä kohdasta? Huomaatteko mahdollisia vaaran paikkoja?
 2. Mitä itse voit liikenteessä tehdä oman ja muiden turvallisuuden eteen?
 3. Näettekö kävelijöitä tai pyöräilijöitä kuulokkeet päässään tai puhelin kädessään? Laskekaa, montako huomaatte. Mitkä muut tekijät voivat viedä huomiota liikenteestä?

Kuvatehtävä: Napatkaa kuva liikennemerkistä ja kirjoittakaa, mitä kyseinen liikennemerkki tarkoittaa!

Liikenne vaikuttaa myös eläinten elämään sekä kaupunki- että maaseutuympäristössä: se aiheuttaa eläimille vaaratilanteita, rajoittaa niiden liikkumista, katkaisee kulkureittejä ja häiritsee metelillään eläinten kommunikointia.

Kysymykset:

 1. Mitä eläimiä näet tai kuulet?
 2. Kuvittelutehtävä! Valitkaa jokaiselle jonkin metsäneläimen rooli (esimerkiksi kettu, orava, mato, hirvi tai lintu) ja keskustelkaa seuraavista asioista:
  • Mistä olette tulossa ja minne menossa?
  • Miten ihmiset välineineen hankaloittavat elämäänne?
  • Millaisista ihmisistä pidätte?

Piirtäkää korttiin jokin eläin ja puhekupla keskustelusta.

Kuvatehtävä: Koettakaa napata kuva eläimestä, eläimen jäljestä tai eläimen syömästä ruoasta. Jos sellaisia ei näy, napatkaa kuva paikasta, jossa voisi olla jonkin eläimen kotipesä.

Omalla lihasvoimalla liikkuminen, kuten pyöräily tai kävely, on terveydelle hyväksi, mutta tiesitkö, että myös metsällä on ihmiseen terveyttä edistävä vaikutus? Jo 15 minuutin oleilu metsässä vähentää stressiä ja parantaa mielialaa. Sydämen syke tasautuu ja verenpaine alenee. Erityisen hyviä paikkoja ovat omat lempipaikat esimerkiksi rannalla tai metsässä, mutta myös puistoalueissa voi kokea luonnon virkistävän vaikutuksen.

Kysymykset:

 1. Miten eri tavoin metsässä/puistossa voi liikkua tai millaisia leikkejä leikkiä?
 2. Listatkaa omia lempipaikkojanne luonnossa.
 3. Millaisia asioita olisi unelmienne koulumatkan varrella?

Kuvatehtävä: Ota kuva kivasta kävely-ympäristöstä! Mikä siitä tekee kivan?

Pyöräily on näppärä tapa liikkua paikasta toiseen nopeasti, terveellisesti ja kestävästi. Sujuvaa pyöräilyä varten tarvitaan liikennesuunnittelua ja -järjestelyjä, kuten pyöräkaistoja, hyvät pyöräparkkitilat ja pyöräteiden talvikunnossapitoa. Pyöräillessä on erityisen tärkeää muistaa myös turvallisuus!

Kysymykset:

 1. Miten koulu voisi kannustaa oppilaita ja opettajia koulumatkapyöräilyyn? Ideoikaa kilpailu, palknto tai jokin muu houkutteleva keino.
 2. Tutkikaa koulun pyöräparkkeja, voisiko niitä jotenkin parantaa? Saako pyörän suojaan sateelta tai voiko sen lukita kiinni pyörän rungosta?
 3. Mitä varusteita pyörässä ja pyöräilijällä on syytä olla?

Kuvatehtävä: Unelmien koulupiha. Napatkaa koulun pihalta kuva ja ideoikaa, mitä mukavaa ja viihtyisää siihen voisi keksiä.

Tulostakaa oheinen kortti ja ruksikaa siitä kierroksen aikana näkemiänne asioita! Tyhjiin kohtiin voitte kirjoittaa sellaisia juttuja, joita listalta ei löydy.

4. Tulevaisuuden liikkujat

Päästetään luovuus valloilleen ja suunnitellaan oma taideprojekti!

Liikkuminen on jatkuvasti muutoksessa – viimeisen vuosisadan aikana ihminen on jo keksinyt hurjasti erilaisia menopelejä. Tässä tehtävässä pääset ideoimaan sitä, miten tulevaisuudessa voitaisiin liikkua niin, että siitä ei synny haittavaikutuksia ihmisille tai ympäristölle.

Valitse opettajan ohjeistuksen mukaan JOKO lyhyt harjoitus TAI kuvataideprojekti.

Yksilö-, pari- tai ryhmätehtävä

Ideoi tulevaisuuden liikkumis- tai kuljetusväline!

Apukysymyksiä:

 • Kuljettaako väline ihmisiä vai tavaroita?
 • Missä se kulkee?
 • Tarvitseeko väline ihmisen ohjausta?
 • Minkä kokoinen se on?
 • Millä polttoaineella se kulkee vai tarvitseeko se polttoainetta ollenkaan?
 • Millaista ääntä se pitää?
 • Ostetaanko väline jostakin vai voiko sellaisen rakentaa itse?
 • Mistä materiaalista se on tehty?

Kokoa ideasi A3-paperille piirtämällä tai askartelemalla sekä kirjoittamalla.

Ryhmätehtävä

Kuvatkaa tulevaisuuden maisema. Valitkaa kaupunki, maaseutu, saaristo tai oma asuinpaikka. Kuvitelkaa, miten yhteiskunnassa liikutaan tulevaisuudessa.

 1. Päästäkää mielikuvituksenne valloilleen! Miten tulevaisuudessa liikutaan? Kootkaa ajatuksianne ensin paperille vaikkapa ajatuskartan muotoon.
 2. Kootkaa ajatukset suurelle paperille eri materiaaleja yhdistävän kollaasin muotoon. Käyttäkää niin paljon kierrätysmateriaalia, kuin mahdollista. Voitte esimerkiksi maalata taustamaiseman ja liimata sen päälle lehdistä leikattuja kuvia tai erilaisia askartelumateriaaleja (nappeja, helmiä, kartonkia, kankaita…).
 3. Esitelkää teoksenne muulle luokalle tai järjestäkää taidenäyttely koulun aulaan

Apukysymyksiä:

 • Miltä maisema näyttää?
 • Minne asukkaat liikkuvat ja miten?
 • Mitä työtä ihmiset tekevät?
 • Miten aikuiset liikkuvat töihin?
 • Miten lapset kulkevat kouluun ja harrastuksiin? Mitä harrastuksia ihmisillä on?
 • Miten posti ja tavarat kulkevat?
 • Millä polttoaineilla kulkuneuvot kulkevat?
 • Missä ihmiset lomailevat ja miten sinne matkustetaan?
 • Hyödynnetäänkö maisemassa robotteja?
 • Onko vesiliikenne muuttunut?
 • Onko raideliikenne muuttunut?
 • Onko tieliikenne muuttunut?
 • Onko ilmaliikenne muuttunut?

5. Ohjeita opelle!

Täältä löydät perustietoa tehtäväkokonaisuudesta sekä taustatietoa liikenteenteestä oppitunteja varten.

Tästä voit ladata ohjeet sekä tehtäväkortit tulostamista varten!

 1. Ohjeita opelle! (PDF)
 2. Reitit kartalle!Kotitehtävä: Tuttu reitti uusin silmin (PDF) A5-kortti
 3. Ulos ja liikkeelle!Kestävää menoa -tehtävälaput ja havaintokortti (PDF) Yht. 6kpl A5-kokoisia kortteja.

Lisätietoa ja linkkejä muihin materiaaleihin

Liikenneturvan Filla&Rilla -nettipeli. Filla&Rillasta löytyy eritasoisia tehtäviä turvallisesta liikkumisesta ja tieliikennelaista.

Miriam Sewón

projektiasiantuntija
miriam.sewon@valonia.fi
040 1258 418

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411

Valtteri Moilanen

Valtteri toimi Valonian viestintäharjoittelijana erityisesti kestävän liikkumisen teemoissa vuonna 2020.


Julkisten rakennusten energia- ja olosuhdedatan visualisointi

Tämä opas kertoo siitä, miten rakennuksista kerättävää dataa tai tietoa voidaan visualisoida rakennusten käyttäjille ja kiinteistöammattilaisille mielekkäästi sekä mitä hyötyjä tällä voidaan saavuttaa. Opas perustuu Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa toteutetuista kokeiluista saatuihin oppeihin. Tarkoitus on helpottaa datan visualisoinnissa alkuun pääsemistä, kerätä yhteen hyviä esimerkkejä alalta sekä koota oppeja hankkeessa toteutetuista kokeiluista.

Kenelle

Yrityksille, kiinteistöjen omistajille ja energia- ja olosuhdeasioiden parissa työskenteleville, rakennusten käyttäjille sekä muille datan visualisoinnista kiinnostuneille.

Sisältö

 1. Data
 2. Käyttäjäyhteistyö
 3. Toteutus
 4. Käyttö

Voit ladata oppaan pdf-muodossa verkkojulkaisussa olevasta lataus-kuvakkeesta (oikea ylälaita).

Lisätiedot

Opas on tuotettu Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa. Sen ovat kirjoittaneet Silja Ngobese (Valonia), Emma Berg (Helsingin kaupunki) ja Maija Rusanen (Turun kaupunki). Oppaan taiton on toteuttanut Anna Sampo (Valonia).

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257


sammakko

Työkaluja kestävämpään elämäntapaan perheille ja kotitalouksille

Valonian lisäksi monet muut toimijat tuottavat tietoa ja ohjeita kestävän elämäntavan teemoihin kaikkien saataville ja hyödynnettäväksi. Olemme koonneet tähän listaukseen teemoittain linkkivinkkejä sekä omiin, että muiden tuottamiin materiaaleihin. Näiden avulla perheet voivat tutustua eri teemoihin ja löytää erilaisia hauskoja materiaaleja yhteiseen tekemiseen ja oppimiseen lasten kanssa.

Valonian tuottamat materiaalit tunnistat logostamme:

Kenelle

 • Perheille ja kotitalouksille
 • Opettajille ja kasvattajille

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuusi kertaa vuodessa sähköpostiisi koosteen Valonian kuulumisista ja uusista materiaaleista.

Sähköpostiosoitteesi:


Ruokakasvatus

Ruokatieto.fi -sivustolla käsitellään laajasti ruokakasvatusta, ruoan elinkaarta ja kiertoa. Opetukseen kootut materiaalit soveltuvat hyvin kotitalouksien ruokateeman käsittelyyn koko perheen näkökulmasta.

Esimerkkejä materiaaleista:
Tietoa maidon reitistä ja kuvamateriaali: Maidon reitti
Tietoa kalan reitistä ja kuvamateriaali: Kalan reitti
Ruoan reitti -pelikortit

Ruokahävikki

Saa syödä -sivustolta ja Hävikkiviikon -sivuilta löytyy ruokahävikkiin liittyvää ajankohtaista tietoa sekä materiaalia.

Open ruokaopas

Uudessa Open ruokaoppaassa tarkastellaan vastuullista ruokaa ja kestävää ruoantuotantoa sekä ympäristöllisestä että yhteiskunnallisesta ja eettisesti oikeudenmukaisesta näkökulmasta. Materiaali tarjoaa tietopaketin vastuullisen ruuan teemoihin 12 eri oppiaineen näkökulmasta sekä lisäksi runsaasti tehtäväideoita ja kuvamateriaalia. Materiaalista löytyy hyviä ideoita ja vinkkejä kotitalouksille.

Esimerkiksi:
Suunnistusopas supermarkettiin (video)

Multaa ja Mukuloita – ruoan kiertotalouden toimintamalli

Kiertotalouden oppimispolut -toimintamalli sisältää runsaasti materiaalia ruoan kiertokulun ja kiertotalouden konkretisoimiseksi jokapäiväisessä arjessamme. Varhaiskasvatukseen suunnitellut tehtäväkortit soveltuvat erinomaisesti myös perheiden käyttöön.

Kiertotalous

Havainnollinen video kiertotaloudesta.

Elämäntapatesti ja 100 fiksua ideaa

Sitran Elämäntapatesti ja 100 fiksua ideaa -sivustoilla voi laskea oman hiilijalanjälkensä sekä löytää itselle sopivat keinot muuttaa elämäntapojaan. Elämäntapatesti ja 100 fiksua arjen tekoa on konkreettinen esimerkki toimista, joilla edistetään vastuullista kuluttamista ja tuetaan luonnon kantokykyä kunnioittavia elämäntapoja. Sivulta löytyy myös lyhyt video.

Ellan eväät -videosarja

Ellan eväät on Ekokumppaneiden tuottama videosarja, jossa Ella pohtii ilmastonmuutosta ja kestävää kehitystä eri toimintojen kautta.

Tekstiilit

Nyt puhutaan tekstiileistä! -videosarja esittelee  poistotekstiilien hyödyntämistä ja kiertotaloutta monipuolisesti tekstiilialan ammattilaisten vinkkelistä.

Ekovinkit

Valonian asiantuntijoiden kirjoittamista ekovinkeistä löytyy taustatietoa ajankohtaisista ympäristöasioista sekä vinkkejä kohti vastuullisempaa arkea. Aiheita ovat muun muassa energiatehokkuus, kestävä liikkuminen, vastuullinen kuluttaminen ja luonnonsuojelu.

Tilaa viikoittain julkaistavat Ekovinkit sähköpostiisi:

Vesiensuojelu

Mökkiläisen vesiensuojeluvinkit

on koottu osana Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkoston työtä. Se on tiivis tietopaketti vesistön rannalla aikaansa viettävälle. Vinkit on jaettu teemoittain:

 • Jätevedet ja vedenkulutus
 • Piha ja ranta
 • Kalastus ja veneily
 • Vesikasvit ja ruoppaus

Luonnon tutkiminen

Vesiötökkäkortit

Vesiötökkäkorttien avulla oppii tunnistamaan lähipuron tai -rannan 18 yleisintä vesiötökkää hauskojen, havainnollisten kuvien ja tuntomerkkien avulla. Kortit voi ladata sähköisesti tai tulostaa ja päällystää, jotta ne kestävät pieniä vesiroiskeita. Nappaa mukaasi haavi, luuppi sekä Valonian vesiötökkäkortit ja vie perheesi tutkimusretkelle.

Energia

Energiaviisas koululainen

Materiaalipaketti, joka sisältää julisteita ja runsaasti tietoa erilaisiin energiaviisaisiin valintoihin erityisesti kouluympäristössä, mutta moni oppi on sovellettavissa yhtä lailla myös kotona.

WATTIMAISTERI

Wattimaisteri on Motivan ja kuluttajien energianeuvonnan kampanja, joka kannustaa kaikkia suomalaisia tutustumaan sähkönkulutukseensa oman energiayhtiön online-palvelussa. Syksyn aikana voi suorittaa Wattimaisterin tutkinnon ja osallistua kisaan, jossa voi voittaa sähköpyörän.

Koti ja asuminen Motivan sivuilla

Motivan sivuille on kootu kattava tietopaketti, josta löytyy tietoa mm. arjen kestäviin valintoihin, hankintoihin ja kuluttamiseen, rakentamiseen ja remontointiin ja energiaratkaisuihin liittyen.

Kestävä liikkuminen

Kestävää menoa! Viisasta liikkumista luokassa ja ulkoilmassa.

Valonian tuottama oppimateriaali soveltuu kokonaisuudessaan hyödynnettäväksi monialaisena oppimiskokonaisuutena, mutta kaikki tehtävät toimivat myös yksittäisinä.

Filla&Rilla

Liikenneturvan Filla&Rilla-oppimisympäristön tavoitteena on lasten turvallisen pyöräilyn edistäminen. Filla&Rillasta löytyy tehtäviä koulun lisäksi myös kotona, yhdessä huoltajien kanssa tehtäväksi. Lasten liikennetaitojen kehittäminen on tärkeää, jotta perheen arkiliikkuminen kestävillä kulkutavoilla olisi turvallista ja mutkatonta.

Jaana Itälä-Laine

Jaana jäi eläkkeelle Valonian erikoissuunnittelijan työstä syksyllä 2022.


Yrittäjien uudistumispolku -verkkovalmennukset

Aika

Ke 13.5.2020 klo 9.00–10.30

Paikka

Etäkoulutus. Koulutuksessa käytetään GoToTraining-alustaa.

Ohjelmassa

Yrittäjä, tule mukaan uudistumispolulle! Rohkeus uudistua -virtuaaliyhteisö ja verkkovalmennussarja on osa Varsinais-Suomen yrittäjien vuoden 2020 aikana järjestämää Kaarinan, Raision, Paraisten, Someron ja Laitilan pk-yrittäjille suunnattua Yrittäjän uudistumispolkua. Valonia toimii hankkeessa yhteistyökumppanina.

Rohkeus uudistua -kokonaisuus tarjoaa virtuaalisen yhteisön, jossa voit yhdessä ja turvallisessa ympäristössä totutella uuteen ja saada tukea ja ajatteluapua oman toimintasi tuulettamiseen.

Ke 15.4. klo 9–10.30 Maailma tarvitsee rohkeita uudistajia – Voimavaroja ja rohkeutta muutokseen

Ke 22.4. klo 9–10.30 Minustako rohkea uudistaja – Rohkea minä: vahvuuksista voimaa & luottamusta

Ke 29.4. klo 9–10.30 Minustako rohkea uudistaja – Rohkea päätöksentekijä: tukeudu tärkeään & tunnista olennainen

Ke 6.5. klo 9–10.30 Minustako rohkea uudistaja – Rohkea ajattelija: ajattele uusiksi & laajenna näkökulmaa

Ke 13.5. klo 9–10.30 Minustako rohkea uudistaja – Rohkea kokeilija: kokeile ennakkoluulottomasti & opi kun kaadut

Ilmoittautuminen

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan Rohkeus uudistua -koulutukseen täällä.

Anna von Zweygbergk

ilmastoasiantuntija
anna.zweygbergk@valonia.fi
040 182 1117