Tilaa Metso-uutiskirje

Uutiskirjeen kautta pääsette tutustumaan siihen, millaisia luonnonhoitotoimia Hyyppäränharjun alueella jo tehdään. Koostamme kirjeeseen myös aiheeseen liittyviä tapahtumia, joista saat lisätietoja talousmetsien luonnonhoidosta sekä metsien suojelusta.

Syötä sähköpostiosoitteesi:


Suostumus uutiskirjeen tilaajatietojen käsittelyyn

Valonia.fi-nettisivuilla tietoja käsitellään Varsinais-Suomen liiton tietosuoja-asetusten mukaisesti.

Emme lähtökohtaisesti kerää henkilötietoja, vaan olemme kiinnostuneita lähinnä kävijädatasta mm. viestinnän mittaamistarkoituksissa. Emme myöskään kohdenna kävijöillemme mainontaa.