Ilmastonmuutos, luontokato ja näiden hillintä muokkaavat yritysten toimintaympäristöä, pelisääntöjä sekä ansaintalogiikkaa ja kysyntä kestäville ratkaisuille kasvaa nopeasti. Energian ja monien raaka-aineiden hinnat muuttuvat globaalilla markkinalla samalla kun valtiot ja yritykset hakevat ripeällä tahdilla päästövähennyksiä eri suunnista. Muutokset markkinoilla näkyvät myös paikallisesti ja vaikuttavat monen pienenkin yrityksen toimintaan ja tulevaisuusnäkymiin.

Monet yritykset liikkuvat ilmastoteoissaan tällä hetkellä valtioita ja julkista päätöksentekoa nopeammin. Autoala sähköistyy vauhdilla, koneyritykset ja vähittäiskaupat tarjoavat vuokrapalveluja, teollisuuden hukkalämpöä kerätään hyötykäyttöön ja älypuhelimia korjataan takaisin myyntiin. Ruuantuotannossa kehitetään hiilensidontaa ja vertikaaliviljelyä ja lihatalot tuovat markkinoille kasviproteiinieineksiä. Tuotteiden pitkäikäisyys, korjattavuus ja huollettavuus sekä materiaalien uudelleenkäyttömahdollisuudet korostuvat ja huolto- ja korjauspalveluiden kysyntä kasvaa. Tämä kehitys tulee lähitulevaisuudessa yhä voimistumaan niin kasvavan kysynnän kuin poliittisen ohjauksen myötä.

Muutokseen kannattaa varautua ja kestävyyskriisin vaikutukset huomioida kaikessa yrityksen toiminnassa ja sen kehittämisessä. Myllerryksessä ovat niin lainsäädäntö, verotus, yritystuet, hankintaketjut, myyntiargumentit ja ansaintalogiikka. Koska toimilla on kiire, on pienyrittäjänkin hyvä tiedostaa, että muutoksia voidaan vaatia nopeallakin aikataululla. Hankintakriteerien tiukentuessa kestävyystoimia jo tehneet yritykset ovat etulyöntiasemassa suhteessa yrityksiin, jotka reagoivat muutoksiin vasta pakon edessä.

Yrittäjä – ota selvää omaan yritykseesi vaikuttavista riskeistä ja mahdollisuuksista. Mitä voin tehdä hankintaketjujen läpinäkyvyyden parantamiseksi? Voinko tuoda ketjuja lähemmäs? Mitä mahdollisuuksia kierrätysmateriaalit, vähähiilisyys tai palveluihin perustuvat ansaintamallit meille tuovat?

Mahdollisuuksia oman toiminnan arviointiin ja yrityksen hiilijalanjäljen mittaamiseen on lukuisia. Alkuun pääsee esimerkiksi avoimilla ja ilmaisilla laskentapalveluilla, kuten SYKEn yrityksille suunnatun hiilijalanjälkilaskurin avulla. Nykytoiminnan haittojen minimoimisen lisäksi kannattaa pohtia, voisiko yrityksesi olla osa kestävyyshaasteiden ratkaisua.

Asiakas – luo kysyntää. Kysy materiaalien alkuperästä, toimitusketjuista sekä yrityksen toimista hiilijalanjäljen pienentämiseksi tai luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi, ja tue valinnoillasi edelläkävijäyritystä.

Anna von Zweygbergk

Anna työskenteli Valoniassa ilmastoasiantuntijana huhtikuuhun 2023 asti.