Luonnon monimuotoisuuskriisi on noussut ilmastomuutoksen rinnalle aikamme suurimmaksi haasteeksi. Mediassa ja politiikassa aihe on esillä koko ajan näkyvämmin. Monipuoliselle ympäristöosaamiselle on kasvavaa kysyntää työmarkkinoilla. Alalla kuin alalla tulee jo varautua toimintakentän muutoksiin: toiminnassa tulee huomioida ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja lisätä luontopositiivisia vaikutuksia. Ammatillisen hyödyn lisäksi opinnoista voi saada valmiuksia ymmärtää käynnissä olevia muutoksia ja niiden vaikutuksia sekä tehdä kestävämpiä valintoja omassa arjessa.

Omaa osaamistaan voi päivittää avoimissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, joissa on tarjolla laaja kattaus ympäristö- ja ilmastoteemoihin liittyviä opintokokonaisuuksia. Osa tarjonnasta on maksullista, mutta tarjolla on runsaasti myös ilmaisia kursseja. Työnantajalta kannattaa selvittää, voiko opintoja suorittaa työajalla tai työnantajan kustantamana. Opintokokonaisuuksien suorittaminen voi mahdollistaa myös jatkokouluttautumisen tutkinto-opiskelijana. Ajantasaisimman tiedon opintotarjonnasta saat oppilaitosten verkkosivuilta. Koska nykyään on tarjolla myös runsaasti verkkokursseja, voi opintoja suorittaa oppilaitoksen maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Tutustu esimerkiksi Turun avoimen yliopiston ympäristötieteen perusopintoihin sekä verkossa suoritettavaan ilmastonmuutoksen peruskurssiin. Jyväskylän yliopistossa taas on tarjolla uusi Planetaarinen hyvinvointi -opintokokonaisuus kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen eri teemoista sekä ympäristön monimuotoisuudesta. Suomen korkeakoulujen ilmastoyliopistoverkosto climateuniversity.fi-sivustolle on koottu kaikille avoimia, erityisesti ilmastonmuutokseen ja kestävyyteen liittyviä verkko-opintoja. Näiden kurssien materiaalit ovat myös yritysten ja median käytettävissä.

Korkeakouluopintojen lisäksi monenlaiset julkisen ja järjestösektorin toimijat tarjoavat uusinta tutkittua tietoa ympäristöaiheista muun muassa verkkoluennoilla, webinaarisarjoissa ja julkaisuissa. Esimerkiksi eri alojen asiantuntijoista koostuva Suomen luontopaneeli kokoaa luonnon monimuotoisuutta koskevaa tutkimustietoa päättäjien, asiantuntijoiden ja kansalaisten hyödynnettäväksi. Ympäristötiedon foorumi taas edistää tieteellisen ympäristötiedon käyttöä ja järjestää muun muassa ympäristödialogeja, joissa nostetaan ympäristökysymyksiä julkiseen keskusteluun. Myös erilaiset verkostot, kuten Luontokunnat- ja Vesistökunnostusverkosto tarjoavat mahdollisuuden vertaisoppimiseen järjestämällä tapahtumia ja jakamalla tietoa sivuillaan.

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755