Valonian vuosi 2017 oli virkeä ja vauhdikas. Käynnistimme ison joukon uusia hankkeita, pohdimme Valonian tulevaisuutta ja saimme vastata yhä hankalampiin kysymyksiin. Vuonna 2017 tähtäimessä oli kuntapalveluiden vahvistaminen. Kunnille tarjottiinkin uusia, yhä konkreettisempia palveluita. Saimme monia kuntia mukaan uusiin hankkeisiin, esimerkiksi Koulujemme lähivedet -toiminnan ja ELLE-hankkeen kiinteistöjen energiakartoitusten myötä. Lisäksi päätimme panostaa kuntien luottamushenkilöiden tavoittamiseen.

Lisätiedot

Vuosikertomuksen tekstit: Valonian tiimi

Taitto: Reetta Taponen

Lue alta vuosikertomus 2017

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995