Valonian hanketilanne on elpynyt vuoden 2016 aikana. Vuoden lopulla käynnistyi kaksi isoa hanketta, joissa Valonia on hankekumppanina. Niin ikään kiinnostus vesiensuojelua kohtaan on kasvanut kunnissa, mikä on lisännyt myös rahallisia resursseja. Syksyllä Valonian uutena esimiehenä aloitti toimialapäällikkö Riikka Leskinen Anne Ahtiaisen siirryttyä toisiin tehtäviin.Kuntakierroksella saatujen toiveiden ja tarpeiden pohjalta valmisteltiin syksyn aikana useita energia-aiheisia hankkeita, joista saadaan päätöksen kevään 2017 aikana. Laajat kansainväliset hankkeet, Kestävän liikkumisen Civitas Eccentric ja kiertotalouden Circwaste Varsinais-Suomi käynnistettiin loppuvuonna. Hankkeiden toteuttamiseen osallistuu Valonian asiantuntijoita.

Lataa tästä (pdf)

Vuosikertomus 2016

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995