Valonia siirtyi vuoden 2015 alussa Varsinais-Suomen liiton alaisuuteen. Uuden ohjelmakauden alussa koottiin ohjausryhmä, johon kuuluu jäseniä kunnista, alueen organisaatioista ja korkeakouluista sekä yrityksistä. Valonia toimii liitossa erillisrahoitteisenaprojektiorganisaationa. Vuosibudjetti koostuu kuntien osallistumismaksuista, hankerahoituksesta sekä ostopalveluista. Kuntien osallistumismaksu toimii hankkeiden perusmaksuosuutena. Suurempien hankekokonaisuuksien hakemiseksi Valonia vahvistaa perusmaksuosuutta lisäämällä ostopalveluiden osuutta toiminnassaan.

Valonian uusi ohjelmakausi käynnistyi tammikuussa 2015. Ohjaavana asiakirjana toimii Ohjelma 2020 –Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi.
Toimeenpano-ohjelman avulla toteutetaan valtion ja alueellisen tason keskeisiä kestävän kehityksen tavoitteita.

Lataa tästä (pdf)

Valonian toimintakertomus_ 2015

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995