Virtaavien vesien luontotyypit ovat eteläisessä Suomessa uhanalaisia. Vesistöjen elinympäristöihin on tehty laajoja muutoksia esimerkiksi maankuivatuksen vuoksi, ja vesien tila on heikentynyt myös niihin kohdistuvan kuormituksen myötä. Viime vuosina joki- ja purovesistöjen elinympäristöjä on kuitenkin kunnostettu Varsinais-Suomessa runsaasti useiden kuntien alueilla.

Virtavesien elinympäristökunnostuksilla tavoitellaan yleensä kalaston ja vesieliöstön elinolosuhteiden kohentamista virtaavissa vesissä esiintyvälle ja lisääntyvälle lajistolle, mutta kunnostuksilla on myös myönteisiä vaikutuksia maisemaan. Niiden avulla lisätään luonnon monimuotoisuutta ja elvytetään uhanalaista lajistoa. Virtavesikunnostuskohteet ovat usein merkittäviä paikallisia lähiluontokohteita, joilla kannattaa vierailla vaikkapa kävelylenkin yhteydessä.

Turussa on kunnostettu kaupungin halki virtaavaa Kuninkojaa. Siihen voi tutustua vaikkapa Kustavinpuistossa, jossa sijaitsevalle Suikkilan koskialueelle pääsee helposti. Paimiossa taas on kunnostettu Karhunojaa, jota voi ihailla esimerkiksi Preitilän puistoalueella. Raisiossa on parhaillaan käynnissä Raisionjoen kunnostushanke, jossa joen säännöstelypadot muutetaan koski- ja kalatierakenteiksi. Raisionjoella Huhkonkoski on hyvin saavutettava kohde, joka sijaitsee Huhkon kartanon läheisyydessä. Salon kaupungin läpi virtaavan Salonjoen eli Uskelanjoen alaosan koskia kunnostettiin vuonna 2019. Salon keskustassa sijaitseva Moisionkoski löytyy helposti joen ylittävän riippusillan tuntumasta. Vuosituhannen vaihteessa kunnostettu Salon Perniössä sijaitseva Kiskonjoen Latokartanonkoski on ollut retkeilijöiden suosiossa jo entuudestaan.

Koskialueiden kunnostuksissa pyritään mahdollisimman luonnolliseen lopputulokseen. Kunnostus on hyvin onnistunut, jos koskirakennetta ei vuosien kuluttua enää tunnista ihmisen tekemäksi ja alueen eliöstö on runsastunut.

Käy lähialueesi kunnostetuilla virtavesikohteilla, ja voit nähdä omin silmin tehdyn työn – esimerkiksi puroihin palanneen, uhanalaisen taimenen polskimassa Kuninkojassa tai Karhunojassa. Tutustu sekä kohteisiin lajistoineen että siihen, mitä kunnostuksilla saadaan käytännössä aikaan. Näin huomaat, miten monipuolisesti toimenpiteet parantavat omaakin elinympäristöäsi.

Jussi Aaltonen

vesistöasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765