Virkistä dataa! -hankkeessa kehitettiin Virma-työkalu, jonka avulla aineiston tietoja on mahdollista lisätä ja päivittää hajautetusti. Esimerkiksi virkistysreitin toteuttanut ja sen rakenteita ylläpitävä kyläyhdistys voi rekisteröityä Virman käyttäjäksi ja ilmoittaa reitin tiedot palveluun. Mikäli reittiin tai sen varrella oleviin varusteisiin tulee muutoksia, voi ylläpitäjä käydä muuttamassa tiedot Virmaan. Myös uusia kohteita voi ilmoittaa tietokantaan työkalun avulla. Hankkeessa pyrittiin myös siihen, että kohteita ja reittejä ylläpitävät yhdistykset, kunnat ja yritykset voivat hyötyä tietojen ylläpidosta myös omalla verkkosivulla näkyvässä viestinnässään. Virkistyskohteita ja matkailupalveluita etsivät retkeilijät tarvitsevat luotettavaa tietoa retkisuunnitelman tekemiseen. Lounaistiedon karttapalvelussa on verkkosivuille mahdollista ottaa karttaupote, josta sivulla vierailija näkee ajantasaiset tiedot alueen kohteista, reiteistä ja palveluista. Yrittäjät ja yhdistykset voivat tietopalvelun avulla kehittää myös uutta yhteistyötä, toimintaa, tuotteita, esittelymateriaalia ja parantaa palveluitaan asiakkaille.

Lisätiedot

Hankkeen päätoteuttaja Varsinais-Suomen liitossa olivat Valonia ja alueellinen tietopalvelu Lounaistieto. Osatoteuttaja oli ProAgria/Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset.

Lataa tästä loppuraportti (pdf)

Virkistä dataa -hankkeen loppuraportin kansikuva

 

 

 

 

 

 

 

Niina Ruuska

Niina työskenteli Valoniassa luontoasiantuntijana syyskuuhun 2019 saakka.

Hanna Wallin

Hanna työskenteli Valoniassa vesiasiantuntijana maaliskuuhun 2019 saakka