Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma ja ympäristösertifikaatti. Se on työkalu, jonka avulla kasvatus- ja opetusalan toimijat voivat toteuttaa laadukasta ympäristökasvatusta. Vihreä lippu kuuluu maailmanlaajuiseen Eco-Schools-verkostoon, joka toimii jo 68 eri maassa ympäri maapallon. Suomessa Vihreä lippu -toimintaa koordinoi FEE Suomi, joka on kehittänyt meidän päivähoito- ja koulujärjestelmäämme sopivat toimintatavat ja materiaalit.

Alueelliset Vihreä lippu -edistäjät

FEE Suomen toimisto Helsingissä huolehtii Vihreä lippu -ohjelman virallisista asioista, kuten Vihreä lippu toimintasuunnitelmien ja raportointien arvioimisesta. Ohjelman tueksi on koottu koko Suomen kattava laaja tukiverkosto – alueelliset edistäjät. Edistäjät tarjoavat oman alueensa Vihreä lippu -toimijoille tietoa ja koulutusta sekä yhteisiä kokemustenvaihtotapaamisia. Toimintaa aloitteleville järjestetään infotilaisuuksia sekä vieraillaan kouluissa ja päiväkodeissa tarpeen mukaan.  Edistäjät ovat ympäristökasvatuksen asiantuntijoita alueellaan. Varsinais-Suomessa alueellisina edistäjinä toimivat Valonia ja Ruissalon luontokoulu.

Vihreän lipun periaatteet

Vihreä lippu -ohjelman keskeiset periaatteet ovat: lasten ja nuorten osallisuus aktiivisina toimijoina, ympäristökuormituksen vähentäminen, kestävän kehityksen kasvatus osana arkea sekä jatkuva parantaminen ja yhteistyön lisääminen ympäröivän yhteisön kanssa. Lapset ja nuoret osallistuvat aktiivisesti ohjelman suunnitteluun, toteutukseen ja toimintaan päiväkodin tai oppilaitoksen arjessa yhdessä aikuisten kanssa. Ympäristökuormitusta vähennetään askel kerrallaan yhdessä ideoiden ja toimien. Vihreä lippu on toimiva ja tehokas työkalu, jonka avulla osallistujat pääsevät aidosti vaikuttamaan sekä koulun tai päiväkodin että oman kuntansa kestävän kehityksen työhön.

Lisää tietoa Vihreä lippu -toiminnasta

Tutustu myös:

OKKA-säätiö (opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö) ylläpitää kansallista Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointia. Se tarjoaa arviointityökaluja, materiaalia ja koulutusta kestävän kehityksen työn tueksi sekä mahdollistaa ulkoisen auditoinnin ja sertifikaatin hakemisen. Sertifiointi on suunnattu peruskouluille, lukioille, ammatillisille oppilaitoksille ja vapaan sivistystyön oppilaitoksille.

Yliopistojen LUMA-keskus Suomi -verkosto järjestää koulutuksia ja tuottaa materiaalia matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opetuksen tueksi laaja-alaisesti. Lounais-Suomen LUMA-keskus toimii Turun yliopiston koordinoimana. Lisätietoa palveluista sekä lainattavista materiaaleista löytyy nettisivuilta.

Vihreä lippu -ohjelman logo

Jaana Itälä-Laine

Jaana jäi eläkkeelle Valonian erikoissuunnittelijan työstä syksyllä 2022.