Kulutamme valtavasti energiaa elämiseen, asumiseen ja liikkumiseen. Energiansäästö ja energiatehokkuuden lisääminen ovat tehokkaita ja edullisiakin keinoja kasvihuonekaasujen pienentämiseen. Arjessa ei kuitenkaan välttämättä tule ajatelleeksi, kuinka suuri merkitys arjen energiansäästöllä voi olla ilmaston näkökulmasta, mikäli kaikki osallistuvat talkoisiin ja tarkastelevat valintojaan.

Käytännön keinoja energiansäästöön ja -tehokkuuteen on olemassa monenlaisia. Paitsi kotona, omaan toimintaan kannattaa kiinnittää huomiota myös niin työpaikoilla, kouluissa kuin muissa julkisissa rakennuksissa oleskellessa. Julkisten rakennusten käyttäjillä on yllättävän paljon vaikutusmahdollisuuksia energiansäästössä: kuinka paljon vettä valutat? Jätätkö tekniset laitteet ja valot päälle, kun et niitä tarvitse? Unohdatko ikkunan auki? Säädätkö ilmastointia tai lämmitystä itse? Tiedätkö, kehen ottaa yhteyttä vikatilanteissa?

Energiaa voidaan säästää huolellisella suunnittelulla niin kodeissa kuin julkisissa tiloissakin. Esimerkiksi vettä kuluu vähemmän, jos hanat aukeavat ja sulkeutuvat automaattisesti, eivätkä valot unohdu päälle, jos niissä on liiketunnistimet. Myös dataa hyödynnetään enenevässä määrin energiatehokkuuden apuna ja rakennusten käyttäjien ohjaamisessa. Julkisissa rakennuksissa kannattaa paitsi mitata energiatietoja, myös kerätä ihmisten palautetta sisäilman olosuhteista hiilidioksidin ja lämpötilan osalta – palautteen perusteella lämpötilaa voidaan laskea tai pienentää ilmastointia tarpeen mukaan, rakennuksen käyttäjien kokemukset huomioiden.

Kun rakennuksessa työskentelevät ja opiskelevat tietävät, miten rakennus toimii ja mitkä ovat heidän vaikuttamisen paikkansa, on heillä korkeampi motivaatio tehdä energiaviisaita valintoja. Julkisissa rakennuksissa ensisijainen vastuu käyttäjien ohjaamisesta viestinnän avulla on tietysti kiinteistöstä huolehtivilla – niin teknisellä henkilöstöllä kuin esimerkiksi työpaikkojen johtoportaalla. Toisaalta kuka tahansa meistä voi innostaa yhteisönsä jäseniä mukaan energiansäästötalkoisiin. Ihmisiä voi motivoida kilpailuilla, pelillisyydellä tai muilla hauskoilla tavoilla. Työpaikoilla voit esimerkiksi haastaa työkaverit Energiavartti-tietovisaan tai Wattimaisteri-kampanjaan, jotka ovat osa valtakunnallista Energiansäästöviikkoa, jota vietetään vuosittain viikolla 41.

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi: