Yli 15-vuotiaat varsinaissuomalaiset voivat vastata liikenneympäristökyselyyn, jolla selvitetään asukkaiden näkemyksiä muun muassa kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja henkilöautoliikenteen kehittämisestä sekä kiinnostusta paikallisjunaliikenteeseen. Kerättyä tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi liikennesuunnittelussa, poliittisen päätöksenteon tukena ja liikennehankkeiden priorisoinnissa Varsinais-Suomessa.

Liikenneympäristökysely on avoinna 24.11.2021 saakka osoitteessa valonia.fi/liikennekysely2021. Kysely on toteutettu suomeksi ja ruotsiksi. Vastanneiden kesken arvotaan kaksi 150 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Kyselyn toteuttaa Varsinais-Suomen liitto ja osana liittoa toimiva kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio Valonia.

Varsinais-Suomen liitto vastaa maakunnan ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyöstä. Esimerkiksi väylien, liikkumisen palveluiden kuten joukkoliikenteen ja liikennettä ohjaavien järjestelmien suunnittelu on käytännössä useiden erilaisten toimijoiden välistä pitkäjänteistä yhteistyötä ja tarpeiden yhteensovittamista. Kyselyn keskeisenä tavoitteena on saada myös asukkaiden ääni yhä vahvemmin kuuluviin.

”Liikennejärjestelmätyössä käsitellään jokaisen arkeen liittyviä teemoja, kuten liikenneyhteyksiä ja -palveluita. Toisinaan kyse on keskenään hyvin ristiriitaistenkin tavoitteiden ja toimenpiteiden priorisoinnista – eri kulkutapoja huomioivassa suunnittelutyössä tieto asukkaiden liikkumistottumuksista ja liikenteen kehittämiseen liittyvistä näkemyksistä on erittäin arvokasta”, tarkentaa kestävän liikkumisen asiantuntija Marja Tommola Valoniasta.

Tietoa koronapandemian vaikutuksista ja kiinnostuksesta paikallisjunaliikenteeseen

Kolmatta kertaa toteutettava kysely on nyt laajennettu Turun ydinkaupunkiseudulta koko maakuntaan. Säännöllisesti toistettavalla kyselyllä kerätään vertailukelpoista dataa liikkumiskehityksestä. Kyselyssä käsitellään myös ajankohtaisia teemoja, kuten koronapandemian vaikutuksia liikkumiseen sekä varsinaissuomalaisten kiinnostusta paikallisjunaliikenteen kehittämiseen.

Varsinais-Suomen liitto julkaisi keväällä selvityksen, jossa on tutkittu potentiaalisten paikallisjunan asemapaikkojen kehittämistä. Kyselyllä selvitetään asukkaiden kiinnostusta hyödyntää selvitykseen määriteltyjä reittejä ja asemia. Raideliikenteen kehittäminen on yksi lähivuosien keskeisistä painopisteistä Varsinais-Suomen liikennejärjestelmätyössä.

”Raideliikenne luo kestävän pohjan vähäpäästöiselle, kilpailukykyiselle ja vetovoimaiselle liikennejärjestelmälle. Tunnin juna ja paikallisjunaliikenne sekä tietysti muu toimiva joukkoliikenne näiden tukena tuovat Varsinais-Suomelle merkittävää kilpailuetua, koska ne vaikuttavat maakunnan saavutettavuuteen ja houkuttelevuuteen niin asukkaiden kuin yritystenkin näkökulmasta. Siksi olemme aktiivisesti mukana edistämässä paikallisjunaliikennettä”, kertoo Varsinais-Suomen liiton suunnittelujohtaja Heikki Saarento.

Varsinais-Suomen liitto ja Valonia toteuttavat kyselyn osana Traficomin rahoittamaa Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2021 -hanketta. Liikenneympäristökyselyn tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2022.

Lisätiedot

Marja Tommola

kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515