Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto -hankkeessa luotiin maakunnallinen ja laajapohjainen verkosto, jonka tarkoituksena on ollut tukea ja neuvoa paikallisten vesiensuojeluyhdistysten aktiiveja vesiensuojelu- ja vesistökunnostusasioissa sekä lisätä osaltaan vesienhoidon toimenpiteiden toteutumistaja vesien hyvä tilan saavuttamiseksi.

Hankkeessa luotiin vesistökunnostusverkostolle toimintamalli, jonka pohjalta verkoston toiminta jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen vuoden 2021 alusta eteenpäin. Jos haluat mukaan, liity verkoston postituslistalle!

Hanke sai rahoituksen ympäristöministeriöltä (75 %) ja avustuksen omarahoitusosuutta varten Saaristomeren suojelurahastolta. Hanke alkoi 3.9.2018 ja päättyi 31.12.2020.

Kenelle

  • Vesiensuojelusta ja vesistökunnostuksista kiinnostuneet henkilöt
  • Alueellisen vesistökunnostusverkorton perustamisesta tai toiminnasta kiinnostuneet henkilöt
  • Vesiensuojeluyhdistysten jäsenet

Sisältö

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto -hankkeen loppuraportti, joka on valmistunut 5.1.2021

Alueellisten vesistökunnostusverkostojen yhteisraportti verkostojen toimintamalleista ja hyvistä käytännöistä. Raportti on valmistunut marraskuussa 2020 ja sen ovat kirjoittaneet Riina Rahkila/Pro Agria Oulu, Maija Venäläinen/Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Petri Nieminen/Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry sekä Jarkko Leka, Janne Tolonen ja Katariina Yli-Heikkilä/Valonia. Yhteisraportti on ym. loppuraportin liitteenä.

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkostolle luotiin hankkeen aikana toimintamalli. Tavoitteena on ollut jatkaa verkoston toimintaa toimintamallin pohjalta hankkeen päättymisen jälkeen. Toimintamalli on luonteeltaan joustava ja sitä voidaan muuttaa ja parantaa verkoston tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Toimintamalli on ym. loppuraportin liitteenä.

Lataa tästä

Varsinais-Suomen vesistökunnotusverkosto -hankkeen loppuraportti (PDF)

Vesistökunnostusverkostojen toimintamallit ja hyvät käytännöt (PDF)

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkoston toimintamalli (PDF)

Lisätiedot

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkoston internet -sivu

Varsinais-Suomen vesistökunnostajat -ryhmä Facebookissa

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265