Varsinais-Suomen energia- ja ilmastostrategiat vuoteen 2020
julkaistiin vuonna 2011. Tavoitevuoden lähestyessä on hyvä arvioida,
ollaanko matkalla kohti hiilineutraalia maakuntaa visioiden
mukaisesti.

Tässä tilannekatsauksessa tarkastellaan Varsinais-Suomen ilmasto-
ja energiastrategioiden yhteiskoosteen Luotsin tavoitteiden ja
toimenpiteiden toteutumista. Se kertoo, missä tavoitteissa olemme
oikealla tiellä ja mitkä toimenpiteet vaativat erityispanostusta
tulevien vuosien aikana.

Sisältö

Seuraavien pääotsikoiden alle on raportissa listattuna 52 tavoitetta, joiden toimenpiteitä ei kuitenkaan käydä yksityiskohtaisesti läpi. Katsaukseen on myös koottu joitain esimerkkejä toteutuneista käytännön toimenpiteistä. Olennainen osa selvitystä on seurantataulukko, johon on koottu kaikki tavoitteet ja toimenpiteet sekä arvioitu niiden toteutumisen tasoa ja merkittävyyttä.

  • Maa-, metsä- ja kalatalous
  • Luonnon monimuotoisuus
  • Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne
  • Liikenne ja matkailu
  • Rakentaminen
  • Jätehuolto ja hankinnat
  • Teollisuus
  • Energiantuotanto ja -käyttö
  • Kasvatus, koulutus, tiedotus ja neuvonta
  • Kotitaloudet

Lataa tästä

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategian tilannekatsaus 2018 (PDF)

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategian tilannekatsaus
2018 on tehty Varsinais-Suomen liiton toimeksiannosta Valoniassa
vuosien 2016 ja 2017 tiedoilla. Työhön on osallistunut sekä Valonian
että Varsinais-Suomen liiton asiantuntijoita.

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412