Kuluneen kevään poikkeusolot ovat kasvattaneet ulkoilun ja lähiluonnon suosiota ympäri Suomen. Myös Varsinais-Suomessa tunnetuimmat retkikohteet ovat ruuhkautuneet ja suosituimpien retkipaikkojen käyttöä on jouduttu rajoittamaan. Luonnossa liikkuminen on kannatettava ajanviete, mutta turvavälien puute kanssaretkeilijöihin ei ole ainoa huolenaihe lisääntyneessä virkistyskäytössä: on tärkeää, että kanssaihmisten lisäksi huomioimme myös luonnon hyvinvoinnin retkeillessämme.

Retkikohdetta valitessasi ja luonnossa liikkuessasi voit osaltasi huolehtia luonnon monimuotoisuudesta. Pysy merkityillä reiteillä erityisesti suojelualueilla. Tämä vähentää maaston ja kasvillisuuden tarpeetonta kulumista. Suojelualueilla kasvien kerääminen on pääsääntöisesti kielletty. Näin kevään ja alkukesän aikaan on tärkeää myös antaa pesimärauha linnuille. Myös tulenteon suhteen kannattaa olla tarkkana: sytytä tuli ainoastaan maanomistajan luvalla ja kansallispuistoissa merkityille tulentekopaikoille. Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty. Vastuullinen retkeilijä tietysti myös vie mennessään kaiken, minkä tuo tullessaan.

Uusia ideoita retkikohteiksi voit etsiä Virma-palvelusta, jossa on tuotu kartalle tietoa maakunnan virkistys- ja luontomatkailukohteista sekä niihin kytkeytyvistä palveluista. Tietoja voit tarkastella esimerkiksi Lounaistiedon karttapalvelussa (karttapalvelu.lounaistieto.fi), kun valitset tarkasteltavaksesi virkistyskohteet sekä -reitit -karttatason. Tietovarannossa on muun muassa tulentekopaikkoja, laavuja, erilaisia kulttuurikohteita, luontopolkuja ja muita retkeilyreittejä. Virman tietoja päivitetään säännöllisesti yhteistyössä kuntien, matkailualan yrittäjien ja virkistyskohteita ylläpitävien yhdistysten kanssa. Voit myös itse esittää uusia kohteita lisättäväksi tai ehdottaa muokkauksia.

Parhaillaan on kehitteillä käyttäjäystävällinen mobiilisovellus, joka mahdollistaa Virman tietojen hyödyntämisen myös maastossa kännykän ruudulla. Potentiaalisilta käyttäjiltä kerätään kyselyllä palautetta siitä, millaisia ominaisuuksia sovellukseen kaivataan mukaan. Kyselyyn voit osallistua 19.5. asti osoitteessa valonia.fi/sovelluskysely.

Sovellusta sekä virkistysreitteihin ja -kohteisiin liittyviä aineistoja ja palveluita kehitetään Varsinais-Suomen liiton, Länsi-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten ja Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen yhteistyönä Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa -hankkeessa, jota rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus osana Euroopan unionin maaseudun kehittämisohjelmaa.

Vinkin laati verkostokoordinaattori Maiju Kähärä Lounaistiedosta

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi: