Tuoreen selvityksen mukaan yksityisten talousmetsien luonnonhoidon taso heikentyi 2010-luvulla samanaikaisesti, kun hakkuumäärät ovat kasvaneet. Samalla luonnon monimuotoisuus on heikentynyt lajien ja elinympäristöjen uhanalaistuessa. Talousmetsien luonnonhoidon tason tulee parantua, sillä suojelualueet, lainsäädäntö ja sertifioinnit eivät riitä turvaamaan luonnon monimuotoisuutta. Tietoa ja osaamista on olemassa paremman talousmetsien luonnonhoidon toteuttamiseksi. Miten tieto ja osaaminen saataisiin käytäntöihin?

Talousmetsien luonnonhoitokeinoja ovat muun muassa säästöpuut, lehtipuiden ja lahopuiden lisäys, lehtipuiden säästäminen ja vapaaehtoisten luontokohteiden säästäminen. Keinot voivat myös palvella puuntuotantoa ja lisätä metsän tuottamia mahdollisuuksia, kuten riistaa, keruutuotteita ja virkistyskäyttömahdollisuuksia. Toimet monipuolistavat metsän rakennetta, millä on monenlaisia positiivisia vaikutuksia metsän terveyteen. Monilajinen sekapuustoinen metsä esimerkiksi kohentaa maaperän kuntoa sekä lisää metsän vastustuskykyä tauti- ja myrskytuhoille. Luonnonhoito voi näin olla myös taloudellisesti kannattavaa.

Vastuu luonnonhoidosta jää monesti hakkuun toteuttajille, jotka toimivat lakien ja sertifiointikriteerien minimivaatimusten mukaisesti. Luonnon monimuotoisuudelle tärkeät lehtipuut ja lahoavat puut kerätään usein energiapuuksi, mikäli metsänomistaja ei ole erikseen toivonut vapaaehtoisia luonnonhoidon toteutuskeinoja.

Jokainen metsänomistaja on ratkaisevassa asemassa turvaamassa luonnon monimuotoisuutta. Kerro metsäneuvojalle tai puunostajalle toiveistasi huomioida luonnon monimuotoisuus, kysy vaihtoehtoisista metsänkäsittelytavoista ja tutustu saatavilla olevaan tietoon. Luonnonhoidon keinoista esimerkiksi riistametsänhoito tai vesiensuojelun huomioiminen tuo metsänhoitoon mielenkiintoisia näkökulmia ja lisää metsänkäytön mahdollisuuksia.  Tietoa on koottu muun muassa Metsäkeskuksen sivuille metsäkeskus.fi/luonnonhoito.

Yksityismetsien ohella valtion, kuntien ja seurakuntien tulisi olla edelläkävijöitä ekologisesti kestävän metsänhoidon toteutuksessa. Etsi kuntasi sähköinen palautejärjestelmä ja ehdota kestäviä metsänhoitotapoja tai huomauta epäkohdista. Monet kunnat ovat viime aikoina päivittäneet ilmasto- ja ympäristöohjelmiaan. Näkyvätkö asetetut luonnon monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteet metsien hoidossa?

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi: