Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on ihmisen hyvinvoinnin perusedellytys. Vaikka ihminen on riippuvainen luonnosta, nykyinen toimintamme ja kulutuksemme vauhdittaa luonnon pirstoutumista ja heikkenemistä hurjalla vauhdilla. Sitra teetti hiljattain kyselytutkimuksen, jossa kartoitettiin suomalaisten luontosuhdetta. Erilaisten luontosuhteiden ymmärtäminen auttaa osaltaan löytämään ratkaisuja luontokadon pysäyttämiseksi. Kun ymmärretään mitä ihmiset kokevat tärkeäksi, löytyy luonnon monimuotoisuustyöstä tarttumapintaa mahdollisimman monenlaisille ihmisille.

Kyselystä kävi ilmi, että ihmisillä on hyvin erilaisia luontosuhteita ja luontoon liittyvät asenteet, ajatukset, tunteet ja toiminta vaihtelevat. Yhdelle luonto on tärkeä elinkeinon kannalta, toiselle kaupunkiluonto on voimavara arjessa, kolmas sienestää ja marjastaa ja joku taas kokee yhteyttä luontoon katselemalla luontodokumentteja kotona. Erilaisista luontosuhteista huolimatta 87 % suomalaisista pitää luontoa erittäin tai melko tärkeänä omassa arjessaan ja lähes 80 % vastaajista kertoi olevansa jossain määrin huolissaan luonnon tilasta. Meillä on valtavasti tietoa elintapojemme vaikutuksista luontoon, mutta tieto ja käytännön teot voivat olla ristiriidassa keskenään.

Luonnolla on monenlaisia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia hyvinvointivaikutuksia ja tutkimuksen mukaan jo 15 minuutin oleilu luonnossa laskee verenpainetta ja stressihormonitasoja. Ihminen on nykykäsityksen mukaan osa luontoa. Mikäli oma suhde luontoon on arjessa jäänyt taka-alalle, voi sitä myös tietoisesti vahvistaa ja harjoitella.

Luontosuhdeharjoitus tarjoaa miellyttävän hengähdystauon kiireestä esimerkiksi vuodenvaihteen vapaapäivinä. Valitse itsellesi helposti saavutettava, viihtyisä ja turvalliseksi kokemasi paikka mielellään lähiluonnossa. Voit liikkua tai olla paikallasi. Kuuntele, katsele ja tunnustele ympäristöäsi. Kiinnitä hetkeksi huomiota myös hengitykseesi. Tarkastele, millaisia vaikutuksia luontoympäristöllä on sinuun: hellittääkö kiireentuntu, rauhoittuvatko ajatuksesi tai paraneeko tarkkavaisuutesi? Ennen kotiinlähtöäsi valitse jotakin, joka muistuttaa sinua tästä luontokokemuksesta. Voit ottaa mukaasi vaikkapa kiven tai oksan, kuvata valokuvan, videopätkän tai nauhoittaa ääntä. Tämän avulla voit muistuttaa itseäsi luonnon vaikutuksista silloinkin, kun varsinainen luontoretki ei ole mahdollinen.

On tärkeää huolehtia myös siitä, että seuraavat sukupolvet kokevat luonnon läheiseksi ja arvokkaaksi. Lasten luontosuhdetta voi kehittää parhaiten retkeilemällä ja ulkoilemalla yhdessä lähiluonnossa säännöllisesti.

Luontosuhdeharjoitus kirjoitettu eko- ja ympäristöpsykologi ja tutkija Kirsi Salosen ohjeita mukaillen

Lue lisää


Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi:


Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083