Tavaroiden kulutus on yksi suurimmista kotitalouksien kasvihuonepäästöjen aiheuttajista ja tavaroiden valmistukseen kuluu huomattava määrä luonnonvaroja. Suomen ympäristökeskuksen laskelmien mukaan asumisen hiilijalanjälki on pienentynyt, kun taas tavaroiden ja palveluiden kulutuksen on kasvanut 2000-luvulla. Harkitse tarkkaan jokaista ostosta, satsaa laatuun sekä pidennä tavaroiden käyttöikää huoltamalla ja korjaamalla.

Välillä tavara rikkoutuu nopeasti asiallisesta käytöstä huolimatta. Muista tällöin, että myös myyjällä voi olla vastuu tavarasi korjaamisesta.Myyjän virhevastuu on lain takaama suoja, joka pätee kaikkiin kaupan kuluttajalle myymiin tavaroihin. Virhevastuu kattaa tuotteesta johtuvia vikoja myös ilman takuuta, joka on vain myyjän, valmistajan tai maahantuojan ostajalle antama vapaaehtoinen lisäetu. Esimerkiksi rikkoutuneesta pesukoneesta voi saada korvauksen, vaikka takuuaika olisi jo umpeutunut.

Virhevastuu riippuu aina laitteesta, sen hinnasta, viasta ja korjauskustannusten suuruudesta. Kuluttajariitalautakunta on kuitenkin tehnyt linjauksia siitä, kuinka kauan erilaisten tavaroiden voidaan yleisesti olettaa kestävän. Esimerkiksi suuren kodinkoneen tulisi kestää noin neljä vuotta ja matkapuhelimen 2,5–3 vuotta. Kauppiaalla on oikeus ensisijaisesti korjata rikkinäinen tavara. Ratkaisuna voi olla myös tavaran vaihtaminen virheettömään, hinnanalennus tai kaupan purkaminen. Myyjän vastuu lieventyy vuosien mittaan: mitä vanhemmasta tavarasta on kyse, sitä isomman osan sen korjauksesta asiakas joutuu itse maksamaan.

Kuluttajan kannattaa olla tietoinen oikeuksistaan ja vaatia myyjiltä tavaroiden kestävyyttä. Jos kauppa ja asiakas eivät pääse neuvottelussa yhteisymmärrykseen, kuluttaja voi pyytää apua Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kuluttajaoikeusneuvojalta ja sen jälkeen valittaa kuluttajariitalautakuntaan. Tietoa virhevastuusta löytyy kattavasti KKV:n sivuilta.

Salla Murmann

Salla työskenteli Valoniassa projektiasiantuntijana marraskuuhun 2021 saakka. Nykyään hän toimii Varsinais-Suomen liiton liikennejärjestelmätyön erikoissuunnittelijana.