Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä tarvitaan jokaisen panosta. Vaikka monet keskeiset ilmastoratkaisut edellyttävät poliittisia päätöksiä ja tahtotilaa, myös yksilöiden arkivalinnoilla on iso merkitys. Ympäristöasioiden edistäminen työpaikalla on kotona ja vapaa-ajalla tehtävien tekojen lisäksi tärkeässä osassa oman hiilijalanjäljen pienentämisessä jokaiselle työssäkäyvälle aikuiselle.

Työpaikoilla vaikutukset syntyvät kuitenkin ennen kaikkea kerrannaisvaikutusten kautta: on tärkeää, että toimiin ja arkisiin ympäristötekoihin sitoudutaan koko organisaation tasolla. Yksittäisten työntekijöiden kestävät valinnat voivat aikaansaada kokonaisvaikutuksiltaan suuria sekä ympäristön että talouden kannalta positiivisia säästöjä esimerkiksi työpaikan energiatehokkuuden paranemisen, jätteen määrän vähenemisen sekä kestävän liikkumisen ja kiertotalouden toimintamallien edistämisen kautta, mikäli niihin osallistuu mahdollisimman suuri osa henkilöstöstä.

Yksi keino tuoda kestävän kehityksen teemoja näkyviin työpaikalla ja aktivoida kollegoita on lähteä mukaan ekotukitoimintaan. Ekotukitoiminnassa työyhteisöön nimetään ja koulutetaan vähintään yksi ekotukihenkilö, joka opastaa ja motivoi työtovereitaan ympäristötyöhön oman työnsä ohella.  Ekotukihenkilö saa ekotukiverkoston tuen toiminnalleen. Ekotukitoiminnan avulla voidaan parantaa henkilöstön ympäristötietoisuutta sekä juurruttaa ympäristövastuullisempaa toimintakulttuuria organisaatioon.

Tällä hetkellä ekotukitoimintaa on Varsinais-Suomen kunnista ainoastaan Turussa, mutta toimintamallin voi ottaa käyttöön muissakin kunnissa ja organisaatioissa. Aloitteen ekotukitoimintaan lähtemiseksi voi tehdä kuka tahansa työyhteisön jäsen. Keskustele asiasta kuitenkin ensin esihenkilöidesi kanssa – lisää tietoa toimintamallin käyttöönotosta saat osoitteesta ekotuki.fi. Varsinais-Suomessa toiminnasta kiinnostuneet voivat kysyä neuvoja toimintamallin jalkauttamiseen myös Valoniasta.

Ole aloitteellinen myös yksittäisissä ympäristöteoissa: ota puheeksi, jos vaikka kierrätysmahdollisuudet työpaikallasi ovat puutteelliset, tai ehdota työmatkabussikorttia tai työmatkapyöräilyn mahdollistavia parempia pukuhuonetiloja työnantajallesi. Vinkkaa työnantajallesi myös Ekokompassi-ympäristöjärjestelmästä (ekokompassi.fi), jonka avulla organisaatio voi todentaa ympäristövastuullisuutensa myös sidosryhmille ja asiakkailleen.

Miriam Sewón

projektiasiantuntija
miriam.sewon@valonia.fi
040 1258 418

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi: