Miten työ- tai opiskelupaikka voisi kannustaa kestäviin kulkutapoihin päivittäisissä liikkumisrutiineissa? Useilla työpaikoilla on halua tukea työntekijöiden kestäviä kulkutapoja, mutta keinoista ei välttämättä ole tarjolla kättäpidempää.

Valonia on toteuttanut useita liikkumistapaselvityksiä mm. yrityksille, oppilaitoksille ja muille alueen toimijoille. Selvitysten taustalla on halu kehittää kestäviä liikkumistapoja, kuten kävelyä, pyöräilyä tai kimppakyydityksiä. Toteutustavat riippuvat kohteesta, mutta usein menetelmänä on ollut kyselytutkimus, jonka kautta saadaan selville vallitsevia kulkutapoja sekä kehittämisehdotuksia työpaikan olosuhteet huomioiden.

Työpaikoilla suosittuja ehdotuksia ovat esimerkiksi katetut, turvalliset pyöräparkit sekä tarpeeksi hyvät sosiaalitilat varusteiden vaihtoon tai esimerkiksi työnantajan tukemat bussiliput.

Alla näet esimerkkejä viimeisimmistä selvityksistä.

Valonia toteutti osana Liikkumisen ohjaus Varsinais Suomessa 2022 -hanketta yhteistyössä Loimaan kaupungin kanssa
työmatkaliikkumiskyselyn Loimaan kaupungin sekä Loimaan suurimpien työnantajien henkilöstölle. Kyselyssä kerättiin tietoa työntekijöiden työmatkaliikkumistottumuksista ja etsittiin keinoja kannustaa työntekijöitä suosimaan tulevaisuudessa entistä enemmän kestäviä ja aktiivisia liikkumistapoja.

Kysely oli avoinna 13.10 – 31.10.2022 ja siihen vastasi kaikkiaan 506 henkilöä.

Lataa tästä

Työmatkaliikkumiskysely Loimaan kaupungille ja Loimaan suurimmille yrityksille (PDF)

Lisätiedot

Kirjoittaja: Marja Tommola
Selvitys tehtiin osana Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2022 -hanketta.

Ammatti-instituutin liikkumisselvityksessäoli kolme osaa:

  • ammatti-instituutin oppilaille toteutettava koulumatkaliikkumiskysely
  • ammatti-instituutin koulurakennusten tilakartoitukset
  • koulumatkojen ja koulupäivän aikaisten matkojen kävelyn ja pyöräilyn opinnollistaminen

Lataa tästä

Turun ammatti-instituutin opiskelijoiden koulumatkaliikkumisselvitys

Lisätiedot

Kirjoittaja: Marja Tommola
Selvitys tehtiin osana Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2018 -hanketta.

Keväällä 2018 toteutettiin työmatkaliikkumiskysely Meyerin telakka-alueen henkilöstölle osana Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2018 -hanketta.

Lataa tästä

Työmatkaliikkumisselvitys Meyer Turku Oy

Meyer_työmatkaliikkumisselvityksen tulosflyer

Lisätiedot

Kirjoittaja: Mikko Koskinen.

Valonia toteutti kyselyn ja selvityksen yhdessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) henkilöstöosaston kanssa. Toimenpiteisiin kuului henkilöstölle suunnattu sähköinen työmatkaliikkumiskysely sekä joukkoliikenteen työmatkasetelin pilotointi. Tavoitteena oli selvittää vaikuttavimmat keinot vähentää yksityisautoilua ja edistää kävelyä, pyöräilyä sekä joukkoliikenteen käyttöä kantasairaalan alueella ja henkilökunnan työmatkaliikenteessä.

Lataa tästä

Työmatkaliikkumisselvitys Tyksin kantasairaalan alueelle 2017

Lisätiedot

Kirjoittaja: Marja Tommola
Selvitys tehtiin osana Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017 -hanketta.

Logomo Byrån työmatkaliikkumiskyselyyn vastasi henkilöitä kymmenestä eri yrityksestä.

Lataa tästä

Työmatkaliikkumisselvitys_Logomo Byrå 2015

Lisätiedot

Työmatkaliikkumiskysely toteutettiin Logomo Byrålle osana Työbussaile2-kampanjaa, joka puolestaan oli osa Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2015 -kokonaisuutta.

Marja Tommola

kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986

Mikko Koskinen

Mikko työskenteli Valoniassa kestävän liikkumisen asiantuntijana joulukuuhun 2018 saakka.