Suomalaisten on perinteisesti ajateltu olevan luontoa arvostavaa kansaa. Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen teettämän selvityksen mukaan yli 90 % suomalaisista pitää luontoa tärkeänä; viher- ja virkistysalueita sekä luonnossa liikkumista arvostetaan. Tästä huolimatta Suomen luonnon tila heikentyy kovaa vauhtia.

Ilmaston lämpeneminen ja luonnon monimuotoisuuden kato pakottaa meidät toimimaan kiireesti. Ympäristön- ja luonnonsuojelun tulee olla aivan jokaisen suomalaisen vastuulla. Ilmastovaikutukset ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen tulisi huomioida myös kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa. Ympäristön ja luonnonsuojelu herättää paljon kiivasta keskustelua ja kärkeviäkin mielipiteitä. Päätöksenteon ja toiminnan tulee kuitenkin perustua tutkittuun tietoon, jota nykymaailmassa on onneksi helposti saatavilla. Hiljattain on julkaistu erinomaista yleistajuista kotimaista kirjallisuutta luonnon monimuotoisuudesta.

Juha Kauppisen teos Monimuotoisuus – kertomuksia katoamisista avaa luonnon monimuotoisuuden merkitystä kirjan päähenkilöiden eli lajien kautta. Teokset Metsän salainen elämä ja Meren aarteet ovat laajoja tietopaketteja, joihin on hienosti koottu tietoa luonnonkirjosta helposti luettavaan ja houkuttelevaan muotoon. Metsä meidän jälkeemme pohtii suomalaista metsätaloutta ja vaihtoehtoja voimaperäiselle metsätaloudelle. Myös useista lajiryhmistä on julkaistu kattavia tietopaketteja: esimerkiksi Suomen kalatSuomen sammalet ja Rantojen hyönteiset ovat tutustumisen arvoisia teoksia kaikille luonnosta ja lajeista kiinnostuneille.

Sanotaan, että tieto lisää tuskaa, mutta se voi myös avartaa maailmankuvaa. Tietoa kartuttamalla on helpompi ymmärtää, millaisiin konkreettisiin toimenpiteisiin itse kukin meistä voisi ryhtyä.

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755