Pientaloasukkaita kannustetaan luopumaan öljylämmityksestä valtakunnallisten päästövähennystavoitteiden ja fossiilisista polttoaineista luopumisen myötä. Kotitalouksille on tarjolla kolme erilaista tukimuotoa energiaremonttiin.

Syyskuun alusta on mahdollista hakea valtion avustusta asuinrakennuksen öljylämmityksestä luopumiseksi ympärivuotisessa asuinkäytössä oleville pientaloille. Avustusta saa öljylämmitysjärjestelmän poistamisesta ja lämmitysmuodon muuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen ja vuoden 2022 loppuun mennessä. Avustussumma on 4 000 euroa, kun pientalossa siirrytään kaukolämpöön, maalämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun. Muita lämmitysmuotoja avustetaan 2 500 eurolla. Öljylämmitystä ei voi jättää osaksi lämmitysjärjestelmää. Hakuohjeet ja lomakkeet löytyvät Aluehallinnon asiointipalvelusta, tietoa saat myös ELY-keskuksen valtakunnallisesta asiakaspalvelusta.

Vuoden alusta asuinrakennukselle on ollut mahdollista saada ARA:n energia-avustusta, joka edellyttää kohteen selkeää energiatehokkuuden parantumista – pelkkä lämmitystavan vaihto ei riitä avustuksen saamiseen. Tehokkuuden parantuminen osoitetaan energiatodistuksella. Avustussumma on enintään 4 000 € edellyttäen, että talo muuttuu korjauksen myötä vähintään 30 prosenttia energiatehokkaammaksi kuin voimassa olevat säädökset edellyttävät. Tässä avustuksessa tukea saa myös suunnittelukustannuksiin. Avustusta myönnetään enintään 50 prosenttia korjaushankkeen toteutuneista, ARA:n hyväksymistä kustannuksista.

Verotuksen kotitalousvähennystä voi hyödyntää energiatehokkuusremontteihin työkustannusten osalta – laskusta tulee siis ilmetä eriteltynä työn hinta. Hyväksyttäviä töitä ovat lämmitysjärjestelmien uusiminen, parantaminen ja korjaaminen aikaisemmin rakennetussa omakotitalossa ja vapaa-ajan asunnossa. Vähennyskelpoisia ovat esimerkiksi aurinko- ja maalämpöjärjestelmän rakentaminen sekä ilmalämpöpumpun asentaminen. Vuonna 2020 kotitalousvähennyksen maksimi on 2 250 euroa hakijaa kohden. Sen saa, kun yritykselle maksetun laskun loppusummassa on 5 875 euroa työn osuutta. Omavastuu on 100 euroa vuodessa. Myös puoliso voi hakea kotitalousvähennystä, jolloin hyöty kaksinkertaistuu.

Yhteen kohteeseen voit hyödyntää vain yhtä kolmesta eri avustuksesta. Pohdi siis, mikä tukimuoto on tilanteessasi järkevin. Markkinoilla on myös monenlaisia rahoitusmalleja, joiden avulla esimerkiksi maa- tai vesi-ilmalämpöpumpun kustannukset voi maksaa erissä lämmityskustannuksista syntyvillä säästöillä. Esimerkiksi maalämpöön siirryttäessä energiankulutukseen ja lämmityskuluihin voi kohteesta riippuen tulla jopa 60–80 prosenttia säästöä.

Lisätietoja

YM, Pirkanmaan ELY-keskus ja Motiva: Uusi avustus öljylämmityksen vaihtoon – tarjolla jopa 4 000 euroa pientalon omistajalle  (Tiedote 1.9.2020)

Teemaa käsitellään myös 9.9. webinaarissa Öljytön lämmitys 2025 – avustukset tehokkaaseen käyttöön. Ilmoittautuminen on auki 7.9. asti, tervetuloa kuulolle!

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi: