2018 painopisteitä:

 • Hiilineutraali maakunta tavoitteen edistäminen ja konkretisoiminen tulee olemaan vahvasti esillä
 • Pyöräilyä kehitetään monien hankkeiden myötä osana seudullista liikennejärjestelmätyötä
 • Maakunnan liikkumisen haasteisiin kehitellään uusia ratkaisuja
 • Kuntien hulevesiasiat nostetaan esille ja niihin pyritään löytämään työkaluja
 • Vesiensuojelutyössä pyritään olemaan vahvemmin vesiensuojeluyhdistysten ja muiden toimijoiden tukena
 • Luonnon monimuotoisuuden teema tulee vahvistumaan
 • Kiertotalouden tiekartan toimeenpanoa jatketaan
 • Luvassa on kuntakierros, jossa kartoitetaan tarkemmin kuntien ilmasto- ja kiertotalousasioihin liittyvistä tarpeista
 • Hankkeissa tullaan läpileikkaavasti yhä enemmän keskittymään käyttäjien ja asukkaiden osallistumiseen ja yhteiskehittämisen menetelmiin
 • Tavoitteena on lisätä kuntien luottamushenkilöihin suunnattua viestintää

2017 painopisteitä:

 • Valonian toiminnan keskeisenä painopisteenä vuonna 2017 on kuntapalveluiden kehittäminen. Maakuntauudistuksen suunnittelu on tuonut kunnille epävarmuutta tiettyjen palveluiden säilymisestä. Valonia haluaa vahvistaa kuntien tietoisuutta siitä, että kestävän kehityksen kuntapalvelut tulevat edelleen olemaan Valonian toiminnassa keskeisiä.
 • Vuonna 2017 tiivistetään yhteistyötä Varsinais-Suomen liiton sisällä, mikä konkretisoituu useissa yhteishankkeissa.
 • Vesihuoltoyhteistyö laajenee kattamaan jätevesineuvonnan lisäksi luonnonvesien suojelu-ja kunnostuspalveluita. Laajennettu yhteistyösopimus on tehty kuntien kanssa vuosille 2017–2020.
 • Valonia auttaa muita toimijoita hankesuunnittelussa ja yhteistyöverkostojen kokoamisessa

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995