Tutkimusnäyttö luonnon terveysvaikutuksista on voimistunut viime vuosikymmenen aikana merkittävästi. Oleskelu luonnossa muun muassa vaikuttaa mielialaan positiivisesti, vähentää stressiä sekä lisää tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä. Luontoympäristö myös aktivoi liikkumaan ja kehittää kehoa monipuolisesti. Luonnon ei tarvitse olla koskematonta metsää, vaan myös kaupunkipuistot ja viheralueet toimivat yhtä hyvin.

Kokemukset luonnosta ovat tärkeitä erityisesti lapsille; luontokontaktit omassa asuinympäristössä ja arjessa vähentävät sairastumista muun muassa allergioihin. Säännöllisen luontoaltistumisen on havaittu olevan yhteydessä myös astma- ja verenpainelääkkeiden vähäisempään käyttöön. Kosketus luontoon monipuolistaa ihmisten mikrobistoa ja lisää siten terveyttä.

Jokainen voi edesauttaa oman lähiympäristönsä luonnon monimuotoisuutta ja terveellistä asuinympäristöä. Luontopohjaiset ratkaisut viheralueilla ovat helppoja keinoja lisätä monimuotoisuutta omallakin tontilla. Voisitko vaikkapa antaa nurmikon niityttyä tai jättää lahopuun paikalleen?

Tärkeää on myös osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon. Tiedätkö, miten omassa kunnassasi hoidetaan metsiä ja viheralueita, tai millä muulla tavoin edistetään luonnon monimuotoisuutta? Ota selvää ja vaikuta! Monilla kunnilla on nettisivuillaan avoin palautejärjestelmä, jonka kautta voi ehdottaa toimenpiteitä.

Monin paikoin ympäristötyöhön voi osallistua myös konkreettisesti erilaisissa ympäristöhoitotalkoissa, joita järjestävät muun muassa yhdistykset. Osallistu kesällä esimerkiksi vesistökunnostuksiin tai vieraslajien torjuntaan – samalla saat annoksen terveellistä luontoa.


Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi:


Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755