Euroopan liikkujan viikkoa vietetään vuosittain 16.–22.9. Viikolla kannustetaan ihmisiä pohtimaan omia, arkisia liikkumisvalintoja ja niiden vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Tänä vuonna teemana on terveellinen ja turvallinen liikkuminen. Nykyisin jopa 60 % suomalaisten 2–3 kilometrin matkoista tehdään yksityisautolla. Pyöräliikenteen määrä kasvaa, jos liikenneympäristö ohjaa ihmiset valitsemaan pyörän auton sijaan. Ihminen pyöräilee ja antaa lastensa pyöräillä, jos pyöräily-ympäristö koetaan turvalliseksi ja reitit toimiviksi.

Kunnilla on mahdollisuus kehittää liikenneympäristöä siten, että asukkaiden on helppoa suosia kestäviä kulkumuotoja arkimatkoillaan. YK suosittaa ympäristöohjelmassaan, että aktiivisiin liikennemuotoihin, kävelyyn ja pyöräilyyn, käytettäisiin 20 % kaikista liikennebudjeteista. Pyöräilyn olosuhteita parannetaan maankäyttöön, kaavoitukseen ja liikennesuunnitteluun liittyvällä päätöksenteolla.

Kesällä valitut kuntien luottamushenkilöt pääsevät vaikuttamaan siihen, millaisia päätöksiä kotikunnassasi tehdään. Luottamushenkilöiden kanssa kannattaakin keskustella kehittämiskohteista. He voivat usein hankkia lisätietoa ja viedä kuntalaisten esiintuomia asioita viranhaltijoiden tietoon. Voit myös tehdä aloitteita sekä yksityishenkilöinä että yhdessä muiden kanssa, esimerkiksi kyläyhdistyksen nimissä.

Pyöräilyn olosuhteita voidaan parantaa monenlaisilla toimenpiteillä. Katkeamattomat ja vaivattomat pyöräily-yhteydet motivoivat tehokkaasti fillarointiin. Joskus on kannattavampaa täydentää ensin pyöräilyreitistön puuttuvat osat kuin rakentaa uusia, erillisiä pyöräteitä. Ennen uusien pyöräilyväylien tai muiden suurempien projektien rakentamista tuleekin varmistaa, että ne liittyvät sujuvasti muuhun pyöräily-ympäristöön. Pyöräilyä voi helpottaa myös pyöräilyä suosivien liikennemerkkien ja kaistajärjestelyjen avulla. Opasteiden riittävyys ja liikennemerkkien ajanmukaisuus kannattaa huomioida suunnittelussa. Kunnissa voidaan asettaa esimerkiksi 30 km/h nopeusrajoituksia asuin- ja keskusta-alueille, jotta liikkuminen olisi turvallisempaa.

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986