Usean vuoden ajan kestänyt kuivempi jakso päättyi kuluneena talvena runsaisiin sateisiin. Etenkin talousvesikaivoille nämä sateet ovat saattaneet aiheuttaa haittaa, mikäli likaista pintavettä on päässyt kaivoon. Kaivoveteen voi päätyä bakteereja ja viruksia pintavalumavesien, jätevesien tai pieneliöiden mukana.

Talousvesikaivon vedenlaatu tulisi tutkia aina, jos sen värissä, hajussa tai maussa on muutoksia, mutta kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. Kirkas vesi ei aina ole tae siitä, että sen laatu olisi kunnossa. Runsassateisen talven vuoksi etenkin rengaskaivot kannattaa tutkia tänä keväänä hieman tavallistakin tarkemmin. Kaivovesi olisi hyvä tutkia myös aina kun kiinteistönomistaja vaihtuu tai asukkaille syntyy lapsi.

Laatutestejä voi teettää talousvesianalyyseihin erikoistuneissa laboratorioissa, joita on listattu esimerkiksi Ruokaviraston nettisivuille. Jos talousvesikaivon laatuparametrit askarruttavat, kaivoveden analyyseihin saat tulkinta-apua laboratorion lisäksi muun muassa vesi.fi -sivuston kaivoveden analyysitulkista tai kunnan terveydensuojeluviranomaiselta.

Tutki veden laadun lisäksi kaivon rakenteet. Ensin kaivo tutkitaan päällisin puolin. Poista sen päälle kertyneet lehdet ja roskat sekä katso, onko kansirakenne ehjä ja vankka. Kaivon ympärille ei saisi muodostua lammikoita, joten siirrä lumet sulamaan etäämmälle. Jos kaivon ympäristössä tai sen rakenteissa näkyy muutoksia, teetä kuntotarkastus asiantuntijalla.

Kuntotarkastuksen perusteella valitaan tarpeelliset huolto- tai kunnostustoimenpiteet. Perushuollossa kaivo pestään sekä tarvittaessa desinfioidaan ja pohjalle vaihdetaan hiekat ja kalkkirouhe. Myös kansirakenteet kannattaa kunnostaa, varmistaa routa- ja pintavesisuojaukset sekä korottaa kaivoa ja tiivistää saumat. Samalla kaivoon voidaan lisätä kunnollinen tarkastuskansi ja tuuletusputki. Jos huollat kaivon itse, ethän tee sitä yksin turvallisuussyistä.

Jos kaivo on ollut talven ajan käyttämättömänä mutta ei tarvitse huoltoa tänä keväänä, on sieltä hyvä pumpata pois noin kolmasosa vedestä etäälle kaivosta ja antaa kaivon täyttyä uudella pohjavedellä. Myös käytöstä poistetun kaivon rakenteista tulisi huolehtia, jotta se ei unohdu ja pääse rapistumaan. Vaikka kaivosta ei enää otettaisi juomavettä, kannattaa sitä hyödyntää kastelu- ja pesuvetenä ja siten säästää vesijohtovettä.

Kaivosta huolehtiminen on kiinteistön omistajan vastuulla. Kaivon kunnostamisella ja laadun aktiivisella tarkkailulla huolehdit kiinteistösi asukkaiden terveydestä.

Katariina Yli-Heikkilä

LOMALLA 11.7.-12.8.2022
ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi: