Taloyhtiöiden hallituksilla ja asukkailla on päätösvalta siitä, millainen on kiinteistöjen energiatehokkuus ja miten korjaus- ja kunnossapitosuunnitelmat on tehty. Ammattimainen kiinteistönhuolto on tässä hyvä apu, mutta pienillä yhtiöillä ostettua kiinteistönhuoltoa on vähän tai ei ollenkaan. Energiansäästössä voi kuitenkin saada tuloksia, jos asenne on oikea.

Onnistuneen remontin takana on aina huolella tehty suunnitelma ja tarpeenmukaiset lähtötietojen selvitykset. Ne kannattaa aloittaa pienin askelin, vaikka vuosittaisten lämmön-, sähkön- ja vedenkulutuksen tiedoista, jos niitä ei ole aikaisemmin selvitetty. Kulutustiedot esitellään yhtiökokouksessa ja ne kirjataan myös toimintakertomukseen. Kulutuslukujen vertailu aikaisempiin vuosiin ja samankaltaisiin kiinteistöihin auttaa hahmottamaan oman kulutuksen tasoa. Asukkaille kulutusluvut aukeavat ilmoittamalla muun muassa vedenkulutus erikseen kylmän ja lämpimän veden osalta asukasta kohti laskettuna.

Tammikuussa käynnistyneessä energianeuvonnan taloyhtiökampanjassa tarjotaan taloyhtiöille apua ja neuvoja energiatehokkuuden selvittämiseen ja parantamiseen. Yksinkertainen ja edullinen tapa selvittää taloyhtiön perustaso tulevaisuudessa tarvittaville korjaustoimille on teettää energiatarkastus.

Energiatarkastus sopii taloyhtiölle, jolla ei ole olemassa suunnitelmaa tuleville remonteille. Tarkastus perustuu kiinteistöllä suoritettavaan kiinteistökierrokseen, mittauksiin ja toimintakokeisiin sekä energiankulutuksen analysointiin kulutusseurannan pohjalta. Lopuksi taloyhtiö saa raportin havaituista vioista ja puutteista sekä toimenpide-esityksiä ja suositeltavia lisäselvitystarpeita. Energiatarkastuksen kustannus ei ole suuri, sillä se maksaa noin tuhat euroa. Tarkastusta tekeviä yrityksiä löytyy jo koko maassa ja niitä voi etsiä Motivan ylläpitämästä palvelusta.

Kun kevyt energiatarkastus on tehty, taloyhtiö voi tehdä suunnitelmaa seuraavista askelista mahdollisten korjaustoimien suhteen. Taloyhtiöfoorumit ovat oiva kohtauspaikka etenkin silloin, kun osallistuvilla taloyhtiöillä on samankaltaisia uudistus- ja peruskorjaustarpeita. Foorumit ovat omassa kaupunginosassa tai naapurustossa toimivia vapaamuotoisia tiedon- ja kokemustenvaihtopaikkoja taloyhtiöiden hallitusten jäsenille ja energiaeksperteille. Alueellinen energianeuvoja voi toimia foorumin aloitustapaamisen koollekutsujana ja sen käynnistyessä taustatukena.

Lue lisää

Motiva: Taloyhtiön energiatarkastus
Motiva: Taloyhtiöfoorumi

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi: