Viime kesä oli poikkeuksellisen kuiva ja myös kulunut kevät on ollut vähäsateinen. Pohjavesien pinnat ovatkin jälleen laskeneet alle keskimääräisen korkeuden. Kuivina kausina viranomaiset antavat suosituksia veden käytön vähentämiseksi ja jokaisen olisikin syytä tarkastella omaa veden kulutustaan.

Vastuullinen vedenkulutus on arvokas ympäristöteko. Säästämällä vettä voit säästää pohjavesivarantoja sekä vähentää vedenhankintaan ja jätevedenpuhdistukseen kuluvaa energiaa ja ympäristökuormitusta. Käyttövedeksi otettava pohjavesi on usein pois luonnonvesistä ja heikentää pohjavesivirtaamia vesistöihin. Monet uhanalaiset pienvesivesiluontotyypit kuten lähteet, purot ja lammet ja niiden eliöstö ovat riippuvaisia vesistöihin purkautuvasta pohjavedestä. Säästämällä vettä suojelet siis myös vesiluontoa.

Vedensäästöön on monia yksinkertaisia keinoja. Päivitä vesikalusteet vettä säästäviksi, käytä sadevettä puutarhan kasteluun ja mieti, kuinka usein esimerkiksi auton pesu on välttämätöntä.

Veden säästön ohella on tärkeää turvata pinta- ja pohjavesien hyvä laatu. Pohjavedet ovat herkkiä pilaantumaan, koska pohjavesimuodostumat sijaitsevat hyvin vettä johtavilla maakerrostumilla kuten harjualueilla. Pohjavesialueilla tuleekin olla erityisen tarkkana haitallisten aineiden kuten öljyjen, kasvinsuojeluaineiden, pesuaineiden ja jätteiden käsittelyssä: niiden imeyttäminen maaperään aiheuttaa pohjaveden pilaantumista. Erityisesti kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää suojavyöhykkeet, joilla ei käytetä maaperään imeytyviä aineita. Tarkista siis tuotteiden pakkauksista ja kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä tuotteiden käyttökielto tai -rajoitukset.

Pohjavesi- ja ranta-alueilla on tiukemmat vaatimukset myös jätevesien käsittelylle. Jos kiinteistösi sijaitsee enintään sadan metrin päässä vesistöstä tai vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella, jätevesijärjestelmän on täytettävä uuden jätevesiasetuksen vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Lisää tietoa jätevesien käsittelystä voit kysyä kunnaltasi tai Valoniasta.

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi: