Säästäminen ei se ole vain hyvätuloisten etuoikeus: pienenkin summan sivuun laittaminen kuukausittain tuo turvaa taloudelle. Sijoittamalla säästöt voivat kasvaa huomattavasti nopeammin kuin omalla tilillä makuuttamalla. Voi myös ajatella, että laittamalla rahaa säästöön tulee käyttäneeksi sitä vähemmän heräteostoksiin, jolloin se voi toimia apuna omien kulutustottumusten ohjaamisessa kestävämpään suuntaan. Kestävyysnäkökulmasta ei kuitenkaan ole yhdentekevää, mihin säästönsä ohjaa.

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa, että sijoituspäätöksissä huomioidaan taloudellisten seikkojen lisäksi myös arvokysymyksiä. Yritysten vastuullisuutta voi tarkastella esimerkiksi ympäristövaikutuksia, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa – kuten verojen maksamista – arvioivien ESG-kriteerien avulla. Kriteereihin voi tutustua esimerkiksi vastuullisen sijoittamisen yhdistys FINSIF ry:n verkkosivuilla. Lisäksi kannattaa tutustua YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (PRI – Principles for Responsible Investment).

Vastuulliseen sijoittamiseen ei ole yhtä ainoaa tapaa ja yleisistä vastuullisuusmittareista huolimatta kyse on myös henkilökohtaisista arvovalinnoista. On kuitenkin tutkittu, että vastuullinen sijoittaminen voi olla yhtä kannattavaa kuin pelkkään talousarvioon perustuva sijoittaminen. Suoraan osakkeisiin sijoittaessasi pohdi, millaiset vastuullisuuskriteerit ovat juuri sinulle kaikkein merkityksellisimpiä. Onko sijoituspäätöksissäsi tärkeämpää tukea esimerkiksi uusiutuvan energian ratkaisuja suunnittelevaa startup -yritystä vai saada varmaa tuottoa sijoituksellesi vastuullisemmin.

Vaikka rahastoihin sijoittaessa päätökset konkreettisista sijoituskohteista eivät ole niin suoraan omissa hyppysissä, voi rahastosijoittajakin valita vastuullisen sijoituskohteen. Lähes jokaisen pankin valikoimiin kuuluu nykyään erilaisia kestäviä ja vihreitä rahastovaihtoehtoja. Älä kuitenkaan rahaston valinnassa luota pelkkään markkinointimateriaaliin, vaan tarkastele, mihin sijoitetut varat konkreettisesti ohjataan ja arvioi kohteita suhteessa omiin vastuullisuuskriteereihisi. Voit valita myös vaikkapa joutsenmerkityn rahaston, joissa noudatetaan erittäin tiukkoja ESG-kriteereitä.

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi: